TRACE Briefings 2010-2011

Image

Sammendrag: Som et ledd i å fullføre TRACE-programmet, har deltakerne i 2010-2011 arbeidet sammen om korte briefinger på fire utvalgte tema: “kontraktsåpenhet”, “miljøspørsmål relatert til utvinningsindustrien”, “urfolksrettigheter og utvinningsindustrien” og “ulovlige pengestrømmer og sekretessejurisdiksjoner”.

Disse briefingene vil forhåpentligvis være nyttige for dem som ikke hadde mulighet til å delta i programmet, men som allikevel ønsker innsikt i de temaene det ble arbeidet med.

Her kan du også laste ned briefingene enkeltvis

Written by
TRACE-deltakere og eksterne konsulenter
Publication date