Kunnskapsportal

PWYP Norge produserer spesialisert og etterspurt kunnskap om finansielt hemmelighold i utvinningsindustrien og har gjort dette siden 2006. PWYP Norge legger vekt på å utvikle kunnskap om:

 • hvor lekkasjene skjer
 • hvilke teknikker som brukes
 • hvilke mekanismer som virker sammen
 • hvordan det blir gjort mulig
 • hvem som legger til rette for tappingen,
 • hvordan det kan være mulig å oppdage hva som skjer og hvordan
 • hvilke åpenhetstiltak som kan motvirke hvilke typer lekkasjer og problemstillinger.

Les mer om disse temaene på vår opplæringsnettside: ”Hva er problemet?"

Det har vært nødvendig å utvikle slik kunnskap og dybdeforståelse om tappeteknikker som multinasjonale selskaper i utvinningsindustrien kan bruke for å kunne oppdage at det skjer i det hele tatt og for å kunne forstå hvordan det skjer.  PWYP Norge har utviklet flere enkle, rimelige og effektive mekanismer som kan få fakta på bordet. Først da har vi et godt grunnlag for å vurdere hva vi  ønsker å gjøre med ulike typer lekkasjer og problemstillinger. Imidlertid kreves det politisk vilje til å innføre tiltakene som kan få fakta på bordet. Les mer om et av de viktigste tiltakene vi har arbeidet for, utvidet land-for-land rapportering.

Klikk her for å se alle våre publikasjoner

Kunnskapen er utviklet innenfor et område som er vanskelig å se for seg at ellers ville ha bli dekket. Finansielt hemmelighold av denne typen er et underbelyst tema i norsk offentlighet. Det har vært en stor etterspørsel både fra Sør og i Nord etter en slik dybdeforståelse og kunnskap. Det som i størst grad etterspørres er kunnskap, vurderinger og synspunkter på eksisterende tiltak eller hvordan vi kan få innført foreslåtte tiltak. Kunnskapsproduksjon er kjernen som ligger til grunn for alt vårt arbeid.

PWYP Norge er aktive formidlere av fagkunnskap rundt finansiell åpenhet i Norge. Kunnskap og våre vurderinger i lys av kunnskapen vi har formidles til politikere, byråkrater, journalister, fagforeninger, akademikere, investorer og næringsliv.

Se et utvalg av våre filmer

Interview with Nicholas Shaxson - The House of Literature, Oslo

Jason Sharman: Untraceable shell companies and financial secrecy

Stephen Baker: Some practical experiences in an offshore jurisdiction

Lee A. Sheppard: Corporate tax planning and avoidance‬‬‬‬‬

PWYP Norge har utviklet denne kunnskapsportalen fordi vi vil bidra til å øke kunnskap om årsakssammenhenger. Vi tror at mer og bedre kunnskap bidrar til en mer informert debatt. Vi tror også at informerte og krevende borgere er det som gjør et reelt demokrati mulig. En ekstern evaluering viste at:

 • PWYP Norge er en organisasjon med grundig og solid fagkompetanse om finansiell åpenhet i utvinningsindustrien.
 • PWYP Norges kunnskapsproduksjonen oppleves som imponerende både i kvalitet og mengde.
 • PWYP Norge oppleves som en seriøs organisasjon med stor fagkunnskap
 • Det høye faglige nivået PWYP Norge holder på sin kunnskapsproduksjon og den høye troverdigheten organisasjonen har i veldig mange miljøer, betyr at det har vært en riktig strategi for PWYP Norge å holde en saklig, fagligorientert linje.
 • Uten PWYP Norge så hadde ikke norsk lovgivning vært den samme på området

Kunnskapen ligger til grunn for alt PWYP Norges arbeid.

Klikk her for å se alle våre publikasjoner