TRACE – Transparency and Accountability in the Extractive Industries - et program for styrking av sivilsamfunnet i Sør.

image   Sivilsamfunnsaktører fra ressursrike land i Sør som arbeider for åpenhet og ansvarlighet i utvinningsindustrien, har gjennom PWYP-koalisjonen uttrykt er klart behov for tilgang til kapasitetsstyrking og arenaer for nettverksbygging og erfaringsutveksling. For å møte dette behovet startet Publish What You Pay Norge TRACE-programmet i 2008. 

Målgruppe: TRACE er skreddersydd for representanter fra sivilsamfunnsorganisasjoner, fagforenigner og media i ressursrike utviklingsland. Totalt har 118 representanter fra sivilsamfunn, fagorganisasjoner og media deltatt på PWYP Norges TRACE-program siden første runde i 2008-2009. 

Unikt nettverk: TRACE-programmet gir deltagerne en unik mulighet til å få kontakt, dele ideer og læring, og arbeide sammen på tvers av land.

Aktiv: TRACE-programmet gir mulighet til aktiv læring av både teoretisk og praktisk kunnskap, erfaring og evner, slik at deltagerne på en informert og effektiv måte kan omsette læringen til praksis.

Direkte samarbeid med sivilt samfunn i Sør: Før, under og etter programmet arbeider vi sammen med deltagerne på relevante arbeidsområder, for å knytte TRACE til vårt eget politiske påvirkningsarbeid.

Mer informasjon om programmet, tidligere runder og deltagere, og kommende runder, finner du gjennom lenkene i menyen. Vi har hele tiden fokus på hva som fungerer og hvorfor, og hvordan vi kan forbedre oss. Siden første runde av programmet har vi på ulike tidspunkt gjort småjusteringer for å tilpasse oss endrede omstendigheter og målrette innsatsen best mulig. TRACE er finansiert av Norad. I løpet av årene har også ulike partnere og interessenter tatt del i arbeidet med TRACE. Deres roller er mangfoldige og i endring.

Les mer om bakgrunnen for programmet og våre partnere.