Den siste milepælen – vil Finansdepartementet redde industrien fra kaos?

Image

PWYP Norge har analysert Equinors LLR-rapportering av regnskapsårene 2014 til 2018. Dette viste at selskapet lett kunne ha rapportert på utvidet land-for-land rapporteringskrav på én side. Det viser hvor lite som skal til før utvidet land -for-land-rapportering er på plass.

Les alle våre analyser av Equinors regnskaper under LLR-rapporteringen her.

Analysen av Equinors 2018-regnskap avdekket følgende funn:

  • Equinors rapportering av utvidet informasjon er noen steder beste praksis og andre steder et fullstendig rot! Les brifingen for mer informasjon.
  • Equinor vil være godt tjent med å utvide tabellen på side 282 i årsrapporten til å inkludere informasjonen i formatet PWYP Norge har foreslått. Det er god plass i tabellen, og de har informasjonen uansett – så hvorfor ikke bare gjøre det?
  • Rapporteringen av produksjon, investeringer og kostnader trenger store forbedringer, for de ansatte trengs bare en spesifikasjon av hva som er benyttet (FTE eller ansatte) og flytte eller duplisere rapporteringen i ULLR-tabellen. Inntektene trenger bare mindre justeringer.
  • Koblingen mellom skatteutgiftene og betalte skatter mangler fortsatt, og uklarhetene i skattene som Equinor rapporterer, viser at dette er sårt tiltrengt.
Written by
Frian Årsnes / PWYP Norge
Publication date
ISBN
978-82-93212-95-9