ForUM - organisasjon tilknyttet PWYP Norge

Arms Trade Treaty: ForUM-felleskapet feirer gjennomslag for en ny internasjonal våpenhandelsavtale, her sammen med utenriksminister Espen Barth Eide. Avtalen ble vedtatt i FN i 2013 og nå jobber ForUM videre med å følge opp at landene ratifiserer og implementerer avtalen. Foto: Oda Gilleberg

 

Hva arbeider ForUM med? 

ForUM består av over 50 miljø-, utviklings- og fredsorganisasjoner i Norge. ForUM er en møteplass og et faglig kompetansemiljø som driver politikkutvikling og politisk påvirkningsarbeid. ForUMs visjon er en demokratisk og fredelig verden, basert på rettferdig fordeling, solidaritet, menneskerettigheter og økologisk bæreevne.

Hvorfor valgte ForUM å tilslutte seg PWYP Norge? 

ForUM arbeider bredt for felles politikkutvikling i internasjonale miljø- og utviklingsspørsmål. Finansiell åpenhet i utvinningsindustrien er en svært viktig del av dette, og PWYP-nettverket sitter på en helt spesiell kompetanse og nettverk, som det er viktig for ForUM å ta del i. Derfor har vi valgt å slutte oss til PWYP Norge. 

Hva er merverdien med PWYP Norge for et samlet norsk sivilsamfunn? 

PWYP Norge arbeider spesifikt med finansiell åpenhet og utvinningsindustrien. Temaet kan virke smalt og vanskelig tilgjengelig, men avgjørelser og politikk på dette området har stor betydning for demokrati, menneskerettigheter, utvikling og miljø. PWYP Norge har en unik dybdekunnskap. Dette gjør dem til en viktig ressurs for de organisasjonene som ønsker å løfte frem tematikken i sitt eget arbeid, og til en viktig pådriver for debatt og kunnskapsutveksling på tema. 

Oljefondet og etikk: I 2012 klaget ForUM inn Oljefondet til det norske OECD-kontaktpunktet for investeringen i ståleselskapet Posco, som er anklaget for omfattende brudd på menneskerettighetene i sin virksomhet i India. Oljefondet har fått mye refs for dette i ettertid og saken fortsetter.  Alt i alt illustrerer klagesaken at det er mye å ta tak i rundt Norges Banks forvaltning av Oljefondet og de etiske retningslinjene. 
 
Hvordan har PWYP Norge samarbeidet med Forum for Utvikling og Miljø?
  • I 2015 deltok Borghild Tønnessen-Krokan, seniorrådgiver i Forum for Utvikling og Miljø, på stuntet foran Stortinget med appell om å innføre ULLR i Norge. Stuntet var arrangert av PWYP Norge i samarbeid med flere organisasjoner med hensikt om å minne og oppfordre å innføre ULLR nå. 
  • I 2012 skrev Andrew Preston i Forum for utvikling og miljø og Mona Thowsen fra Publish What You Pay Norge felles kronikk på NRK Ytring ”Et enkelt tiltak mot fattigdom”.