Amnesty International Norge - tilsluttet organisasjon med PWYP Norge

Amnesty-aktivister viser sin støtte til Chiou Ho-Shun som sitter fengslet i Taiwan og venter på dødsstraff. Fra Bergen sommeren 2013 som en del av anti-dødsstraffkampanjen Keep the beat alive. Foto:AI

 

Hva arbeider Amnesty International Norge med?

Amnesty International er verdens største menneskerettighetsorganisasjon som arbeider med både de sivile og politiske rettighetene og de økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene. Menneskerettigheter og næringsliv er et prioritert tema og et felt hvor Amnesty blant annet driver egen etterforskning for å dokumentere situasjoner der selskaper gjennom sin virksomhet er ansvarlig for menneskerettighetsbrudd.

Vi er opptatt av at selskaper skal respektere menneskerettighetene, at de holdes ansvarlig når dette ikke skjer, og at ofre for næringslivsrelaterte menneskerettighetsbrudd får oppreisning.

Hvorfor valgte Amnesty International Norge å tilslutte seg PWYP Norge?

Amnesty International i Norge valgte å tilslutte seg PWYP fordi vi mener at PWYP gjør et viktig og nødvendig arbeid.

Hva er merverdien med PWYP Norge for et samlet norsk sivilsamfunn? 

Med sitt særskilte fokus på åpenhet og arbeid for å få plass lovverk og systemer som gjøre det mulig å følge pengestrømmer, representerer PWYP en viktig bidragsyter i arbeidet med å bekjempe skatteparadiser, hvitvasking av penger og korrupsjon.

Amnesty-aktivister i Zimbabwe marsjerer gjennom hovedstaden Harare i en fredelig protest på verdensdagen mot dødsstraff. Foto: AI

 

Hvordan har PWYP Norge samarbeidet med Amnesty International Norge?