Redd Barna - tilsluttet organisasjon med PWYP Norge

Utdanning er et prioritert område for Redd Barnas internasjonale arbeid.

Hva arbeider Redd Barna med? 

Redd Barna(link is external) kjemper for barns rettigheter og for at alle barn skal leve et verdig liv – uansett hvem de er og hvor de bor. Vi bidrar til å innfri barns rettigheter gjennom både praktisk innsats og myndighetspåvirkning som skaper varige, positive endringer for millioner av gutter og jenter.

Hvorfor valgte Redd Barna å tilslutte seg PWYP Norge? 

PWYP Norge gjør et viktig arbeid for økt åpenhet og ansvarlighet i den internasjonale økonomien. Dette er avgjørende for å styrke demokrati og bidra til rettferdig fordeling, innad og mellom land. Økt åpenhet vil for eksempel kunne bidra til å øke fattige lands skatteinntekter slik at disse har mer penger å bruke på utvikling og innfrielsen av barns rettigheter, sier Tove Wang, generalsekretær i Redd Barna.

Redd Barna feirer barnekonvensjonens bursdag utenfor Stortinget sammen med barn som har bodd på asylmottak.

Hva er merverdien med PWYP Norge for et samlet norsk sivilsamfunn? 

Økt åpenhet er avgjørende for å bekjempe kapitalflukt. Gjennom PWYP Norge har et samlet norsk sivilsamfunn en tydelig og faglig sterk stemme som bidrar til mer kunnskap og politisk påvirkning for økt økonomisk åpenhet og bekjempelse av kapitalflukt i verden, sier Tove Wang, generalsekretær i Redd Barna.

Hvordan har PWYP Norge samarbeidet med Redd Barna?

  • I 2015 deltok Catharina Bu, utviklingspolitisk rådgiver i Redd Barna, på et stunt foran Stortinget med appell om å innføre ULLR i Norge. Stuntet var arrangert av PWYP Norge i samarbeid med flere organisasjoner med hensikten om å minne og oppfordre politikerne om å innføre ULLR nå.
  • I 2015 gikk Redd Barna i gang med å sette et økt fokus økonomisk rettferdighet og relasjonen til realisering barns rettigheter. PWYP Norge bidro med innspill til hvordan en studie for det nye fokusområde i Redd Barna kunne gjennomføres. Les rapporten "Making a killing: How tax scams are robbing poor countries of life-saving healthcare(link is external)".
  • I 2013 arrangerte PWYP Norge, Redd Barna og KLP debattmøte om hva slags åpenhet vi bør kreve av flernasjonale selskaper for å hindre den omfattende korrupsjonen og kapitalflukten som pågår over hele verden i dag. I debatten deltok blant annet Høyres Peter S. Gitmark og SVs Snorre Valen. Monica Sydgård, leder for politikk og samfunn i Redd Barna, var en av deltakerne i debatten.