Plan Norge - tilsluttet organisasjon med PWYP Norge

Plan jobber spesielt for å hjelpe barna etter naturkatastrofen på Filippinene i november 2013.

Hva arbeider organisasjonen med? 

Plan Norge er en del av utviklingsorganisasjonen Plan International som jobber med 1,5 millioner fadderbarn og lokalsamfunn i 50 land for å sikre oppfyllelsen av alle barns rettigheter.

Hvorfor valgte organisasjonen å tilslutte seg PWYP Norge?

Siden det er et lands myndigheter som har det primære ansvaret for å sikre oppfyllelsen av barns rettigheter, er Plan opptatt av å bidra til at myndighetene får tilstrekkelig skatteinntekter, og at innbyggerne har muligheten til å holde dem ansvarlige for at pengene blir brukt til å finansiere nødvendige tjenester som utdanning og helsetjenester for barn.

URO er Plan Norges ungdomsgruppe, her møter de Espen Barth Eide.

Hva er merverdien med PWYP Norge for et samlet norsk sivilsamfunn? 

Gjennom PWYP Norge kan vi samle våre krefter for å sikre nødvendig kompetanse og gjennomslagskraft på et område som oppleves som komplisert, men som er grunnleggende for å nå mange av våre felles mål.

Hvordan har PWYP Norge samarbeidet med Plan?

  • I 2011 arrangerte PWYP Norge, Industri Energi og Kirkens Nødhjelp lansering av juridisk utredning ”HVORDAN BØR ”LAND FOR LAND” – RAPPORTERING IVERKSETTES I NORGE FOR SELSKAPER I UTVINNINGSINDUSTRIEN?”. Helen Bjørnøy, generalsekretær i Plan Norge deltok på lanseringen med en forberedt kommentar om når ”land for land”  -rapportering vil  innføres i Norge.