Fellesrådet for Afrika - organisasjon tilsluttet PWYP Norge

Foto UN Photo/Tobin Jones Flickr / CC BY-NC-ND 2.0

1. Hva arbeider Fellesrådet for Afrika med? 

Fellesrådet for Afrika er en solidaritets- og menneskerettighetsorganisasjon som arbeider for rettferdighet og utvikling i og for Afrika. Virksomheten bygger på en politisk analyse av utvikling som et spørsmål om maktrelasjoner og interessekonflikter.

I 2010 arrangerte Fellesrådet et U-landsseminar på Blindern med tema økonomisk vekst i Afrika. Da var temaet helt nytt, og det var fullsatt sal. Foto: Sigrun Johnstad

2. Hvorfor valgte Fellesrådet for Afrika å tilslutte seg PWYP Norge?

Fellesrådet var med på å stifte Publish What You Pay fordi vi så nødvendigheten av en organisasjon som har anledning til å gå i dybden for å belyse kompliserte sammenhenger som ofte ligger bak økonomisk urettferdighet.

3. Hva er merverdien med PWYP Norge for et samlet norsk sivilsamfunn? 

Kunnskap, dokumentasjon og målrettede kampanjer er viktige verktøy som kommer hele det norske samfunn og sivilsamfunn til gode.