Svakhetene i forskriften er tydelige ...men lovgiver sover

Image
  • Det er svært positivt at Statoil rapporterer land-for-land informasjon sammen med årsregnskapet, og lovgiver bør sørge for at dette blir standard.
  • Statoil rapporterer fortsatt ikke elimineringer separat, men her er det lovgiver som må endre forskriften for å få en meningsfull rapportering.
  • Det er fortsatt ikke mulig å benytte formelen 1.1. skatt + betalbar skatt – 31.12. skatt til å avstemme skatt i regnskapet mot betalt skatt.
Written by
PWYP Norge
Publication date
ISBN
978-82-93212-81-2 (norsk) 978-82-93212-83-6 (engelsk)