Diskusjonsnotat om utvidet land-for-land rapportering som offentlig innkjøpskriterium for norske kommuner

Image

Diskusjonsnotatet beskriver formålet med å bruke utvidet land-for-land-rapportering som et krav i offentlige anskaffelser. Hensikten er å å likestille selskaper med og uten interne grenseoverskridende transaksjoner og for å bedre kontrollen med det offentliges ressurser og sikre mer kostnadseffektiv kontroll.

PWYP Norge ba om innspill på diskusjonsnotatet og inviterte til en 60-dagers kommentarperiode våren 2019.

Diskusjonsnotatet ble i 2020 utviklet videre til Veileder for skatteparadisfrie kommuner.

Written by
Frian Årsnes og Mona Thowsen
Publication date