Beskyttelse mot derivatmisbruk

Image

Sammendrag:

  • Utvinningsindustrien er storforbruker av et finansielt instrument kalt derivater, som kan bli misbrukt til å føre inntekter ut av vertsland før de er skattlagt.

  • Verdien bak alle derivater er 10 ganger verdens samlede BNP.

  • Ett enkelt politikkforslag kan innføres unilateralt, og stoppe misbruk samtidig som den riktige bruken av disse instrumentene beskyttes. 

Les den korte 4-siders briefingen av rapporten.

Written by
Frian Aarsnes
Publication date