Vil ut av skatteparadiser

Oppkjøpsfondet EQT skal legge fremtidige investeringer utenfor skatteparadiser. De beskriver bransjen som hemmelig, og ønsker nå å vise åpenhet.

- Oppkjøpsbransjen har vært veldig privat og innsyn har vært forbeholdt investorene. Vi ønsker å gå foran og vise åpenhet. Derfor har vi blant annet allerede flyttet fond fra skatteparadiser og vil gjøre alle fremtidige investeringer ”hjemme” i EU-land, sier EQT-partner Christian Sinding til Dagens Næringsliv. 

EQT er Nordens største oppkjøpsfond med 180 milliarder i innskutt egenkapital. De eier 60 selskaper i Europa med omkring 500.000 ansatte. I Norge eier de Broadnet, Its Learning, StormGeo, XXL og brønnintervensjonsvirksomheten i Aker Solutions, Qinterra.

Et oppkjøpsfond kjøper som regel selskaper for å utvikle og selge dem etter noen år. Forvalterne får et årlig honorar og andel av gevinsten over et visst nivå.

Ut av skatteparadiser?

EQT hevder at de vil flytte deler av virksomheten fra skatteparadisene Guernsey og Luxembourg til "vanlige skatteregimer i England og Nederland." I fjor høst fikk EQT og 19 av fondets partnere et milliardsøksmål fra det svenske Skatteverket. Skatteverket mener at EQT kan ha unndratt 670 millioner svenske kroner i skatt fordi gevinst fra investeringer skal skattes som arbeidsinntekt og ikke kapitalinntekt. EQT sier nå at de flytter investeringene vekk fra skatteparadiser for å bedre omdømmet sitt. 

I rapporten "Piping Profits" viser Publish What You Pay Norge at både England og Nederland regnes som skatteparadiser. Her kan du lese at at ti av de største selskapene i verden opererte med over 6000 underselskaper. En tredjedel av disse var registrert i skatteparadiser. Utvinningsindustrien foretrakk da å registrere seg i skatteparadisene Delaware og Nederland. I Storbritannia finnes det territorier hvor det tilbys hemmelighold, som for eksempel i City of London, som har sitt eget styresett. Multinasjonale selskaper får lov til å stemme og er i flertall i parlamentet.

Christian Sinding har jobbet i selskapet i 17 år og leder selskapets største forretningsområde med åtte enkeltfond. Han er selv involvert i skattesaken og avviser kravet fra myndighetene.

Ikke enig

- Investorene har historisk bare betalt skatt i hjemlandet og vi har klart å finne en struktur der investorene kan fortsette med det. Det vil medføre en noe høyere skatteregning for EQT, men ikke for investorene, sier Sinding til Dagens Næringsliv.

Han sier at løsningen med skatteparadiser ble valgt for å kunne konkurrere om investorer fra hele verden.

For skattemyndighetene vil det nå være lettere å få oversikt over midler i utlandet. Men Sinding presiserer at de ikke gjør dette for å blidgjøre myndighetene. De ser at det er mulig å få til større åpenhet samtidig som de beholder tilnærmet lik eierskapsstruktur.