Større åpenhet og tillit med GDPR

Slik behandler PWYP Norge dine data

Den nye personopplysningsloven i EU, General Data Protection Regulation (GDPR), betyr at dine data tilhører deg. 

  1. Åpenhet: Når du melder seg på PWYP Norges nyhetsbrev, så er det et valg du selv gjør. Du kan selv når som helst både melde deg på nyhetsbrev, eller melde deg av.
  2. Hensiktsmessig: PWYP Norge lagrer helt begrenset informasjon, epostadressen din, og bruke den informasjonen for den helt spesifikke hensikten: å sende deg nyhetsbrev. 
  3. Begrensning i data: Vi samler ikke inn mer data enn vi trenger for den ovenstående hensikten.
  4. Begrensning i tid: Vi beholder ikke dine data lenger enn vi må, eller lenger enn du vil selv. Hvis epostadressen din ikke er aktiv lengre, så "bouncer" nyhetsbrevet vi sendte til deg, og etter tre slike utsendelsesforsøk, så opphører din epost å virke i vårt system, og blir slettet. 
  5. IT-sikkerhet: For å sende ut nyhetsbrev benytter vi oss av et eksternt verktøy som heter APSIS, hvor personvern re bygget inn i lsøningen, og hvor dine personopplysninger krypteres, lagres og oppbevares i dette verktøyets skyløsning.
  6. Kryptering gjør at det kun er PWYP Norge som har tilgang til epostadressene, og vi deler dem ikke med andre. Selskapet har utviklet egne strenge rutiner for IT-sikkerhet og GDPR, kryptering og lagring. Data destrueres når PWYP Norge ikkel enger bruker løsningen.

 

PWYP Norge kan rappportere til våre donorer hvor mange vårt nyhetsbrev når ut til.