Skattesamarbeid viktig utviklingsmål

FNs generalsekretær Ban Ki-moon har lagt fram synteserapporten for 2015. Foto: Thomas Hawk/flickr

FNs generalsekretær Ban Ki-moon lanserte nylig synteserapporten med utviklingsmål for 2015. Der står det blant annet at det trengs en internasjonal skattekomité for skattesamarbeid underlagt FN.

I rapporten ”The Road to Dignity by 2030: Ending Poverty, Transforming All Lives and Protectin the Planet” fremhever generalsekretæren hva som er lært fra tusenårsmålene og hva som bør tas med videre inn i Post-2015 prosessen.

Han hadde seks fokuspunkter for de kommende mellomstatlige forhandlingene om en ny global dagsorden for bærekraftig utvikling: 1. Verdighet. 2. Mennesker. 3. Rikdom. 4. Planeten. 5. Rettferdighet. 6. Partnerskap. Han holdt også fast på de 17 målene som arbeidsgruppen har foreslått.

– Nå har dere foreslått disse 17 målene, så den dagsorden som skal vedtas kan i hvert fall ikke bli mindre ambisiøs enn det som disse 17 målene skisserer, sa Ki-moon.

Skatt

Ban Ki-moon slår fast at ansvaret for å sikre offentlige inntekter, og da blant annet gjennom skatt, ligger på et nasjonalt plan. Men han sier at dette skal understøttes av et internasjonalt miljø. Han har derfor foreslått en internasjonal skattekomité som kan ta fatt på de internasjonale skattereglene. Og målet er at det skal gagne utviklingsland.

Les hele rapporten her