Posisjonsnotatet for prioriteringene i EITI 2015 er klart

I dag har PWYP Norge sendt inn posisjonsnotatet for 2015 til EITI og olje- og energidepartementet.

PWYP Norge har i dag sendt inn et posisjonsnotat til EITI og Olje- og energidepartementet med en prioriteringsliste for EITI.

EITI er en åpenhetsstandard som krever at selskaper offentliggjør hvor mye de betaler til myndigheter, og at myndigheter oppgir hvor mye de mottar. Denne informasjonen skal sammenstilles i en EITI-rapport. Norge er med i denne åpenhetsstandarden, som baserer seg på et trepartssamarbeid mellom stat, selskap og sivilsamfunn.

PWYP Norge er en del av interessentgruppa for EITI i Norge. Representantene fra sivilsamfunnsorganisasjoner i EITI for 2014-2016 er Industri EnergiTransparency International Norge, WWF Norge, KFUK-KFUM Global og Fagforbundet, i tillegg til PWYP Norge. Notatet som ble sendt inn i dag er et omforent notat fra de tilsluttede organisasjonene i PWYP Norge. 

Seks hovedkategorier

Posisjonsnotatet 2015 viderefører arbeidet fra posisjonsnotatet i 2014, som var en ”ønskeliste”  for alt organisasjonene ønsket. Ønskelisten ble deretter sortert under seks hovedkategorier. Det var nødvendig å gjøre noen prioriteringer på denne ønskelisten

Posisjonsnotatet 2015 er den omforente prioritering til de tilsluttede organisasjonene i PWYP Norge. Prioritering er nødvendig på grunn av knappe ressurser, både menneskelige og økonomiske. Det betyr likevel ikke en utelukkelse av tema.

De nye EITI-standardene i den internasjonal strategien støttes i posisjonsnotatet. I tillegg er den gjort relevant for den aktuelle norske konteksten, fordi en EITI-prosess er en nasjonal prosess for åpenhet.

Olje- og energidepartementet vil kalle inn til et møte hvor posisjonsnotatet skal diskuteres. Møtet vil mest sannsynlig finne sted i begynnelsen av juni.