Politisk salong: ULIKHET OG REGNSKAP – har det noe med hverandre å gjøre?

 

I samarbeid med Fagforbundet inviterer Publish What You Pay Norge til politisk salong "ULIKHET og REGNSKAP", den 11. april

Tidspunkt: 11.april kl. 08:30 - 11:00.

Sted: Håndverkeren Kurs- og konferansesenter, Galleriet
          Rosenkrantzgate 7, 0159 Oslo, 
          Inngang fra Kristian IV gate

 

Hensikten med seminaret er å belyse:

  • Hvordan påvirker utviklingen av regnskapsregler ulikhet?
  • Hvilke sammenhenger finner vi mellom ulikhet og regnskap?

Det vil bli anledning til å stille spørsmål.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen!

For å melde deg på trykk her

Politisk salong: ULIKHET OG REGNSKAP – har det noe med hverandre å gjøre?
Ordstyrer: Mona Thowsen, generalsekretær, PWYP Norge

08:30-09:00 Lett frokost og kaffe 
09:00-09:15

Velkommen
Mona Thowsen

09:15-09:30

Hvorfor er Fagforbundet opptatt av regnskapsregler? Trond Finstad, politisk ledelse, Fagforbundet

09:30-10:00

Berg- og dalbanemekanismen i verdensøkonomien. Mark-to-market og transaksjoner utenfor markedet. Hvilken effekt kan dette ha på samfunnet og på enkeltindivider?  Frian Aarsnes, styreleder PWYP Norge

Les hele rapporten:

10:00-10:30

Hvilke eksempler har vi på bruk av nye regnskapsregler i offentlig sektor? Hvilken betydning har det for velferdsstaten og for demokratiet? Fanny Voldnes, leder av samfunnsøkonomisk enhet, Fagforbundet

Les mer i artikkel i fagbladet Samfunn & Økonomi: Folkevalgt styring eller markedsstyring?

10:30-11:00

Hviken sammenheng er det mellom kommunale tjenester og ulikhet? Hvilke måleproblemer oppstår når regnskapsregler gjør innsikt i data vanskelig? Rolf Aaberge, professor Universiteteti Oslo og forsker SSB

Les mer i artikkel av Rolf Aaberge: