Obama vil legge ned veto for Dodd-Frank

Her skriver president Barack Obama under på Dodd-Frank-loven i 2010. Foto: Det Hvite Hus

Republikanerne ønsker å gjøre endringer i Dodd-Frank-loven. President Barack Obama har varslet at han kommer til å legge ned veto.

Mens europeiske land nå får på plass sterkere og mer robuste åpenhetsregler, er det sterke krefter i USA som forsøker å hindre en helt elementær åpenhetsstandard.

Republikanerne og oljeindustrien i felles kamp mot åpenhet

Det er sannsynlig at republikanerne kommer til å angripe de delene av Dodd-Frank-loven som de er mest imot, herunder åpenhetskrav om skattebetalinger til utenlandske myndigheter for selskaper som driver kommersiell gruve-, olje- eller gassutvinning.

Republikanerne har i dette spørsmålet en alliert i oljeindustrien som igangsatte et søksmål mot det amerikanske finanstilsynet for å forsøke å bli kvitt loven.

Les om Oxfam America som saksøkte Securities and Exchange Commission (SEC)

Blir ikke enige om åpenhetsloven

Den amerikanske kongressen vedtok statsbudsjettet for 2015 i desember, men republikanerne har krevd å utsette deler av budsjettprosessen til februar. Den amerikanske presidenten har møtt de republikanske Kongresslederne for å finne ut hvordan de skal samarbeide fremover.

Hittil har de ikke lykkes. Det er stor enighet blant de fleste at denne åpenhetsloven er overmoden. Det er kritikkverdig at bransjen selv forsøker å hindre et tiltak som kan kaste lys over hvor milliarder av dollar som kunne gått til utvikling blir av.

Nå vil derfor republikanerne prøve seg igjen og har lagt fram en strategi for å gjøre endringer i Dodd-Frank-loven. Den 7. januar, som var dag to av den Amerikanske Kongressen i 2015, la republikanerne i representantenes hus fram sine forslag til endringer. De ønsker å endre loven ved hjelp av en kombinasjon av lovgivning og press på myndigheter.

Underskrev loven i 2010

Dodd-Frank-loven kom på plass i kjølvannet av finanskrisen og ble skrevet under av Obama i 2010. Da gikk USA i forkant ved å innføre en bestemmelse om åpenhet omkring skattebetalinger for børsnoterte selskaper.

Les mer om åpenhetsloven i USA og EU her

Selv om republikanerne kontrollerer både representantenes hus og senatet har de ikke en veldig stor majoritet i senatet. Det er grunn til å tro at lite tillitsvekkende og kreative forslag som har som målsetting å ødelegge åpenhetsloven, kan komme til å bli blokkert i senatet.

Obama uttalte forrige uke at han kan komme til å bruke vetoretten mot republikanerns forslag om endringer i Dodd-Frank-loven. Til sammen var det fem saker de var uenige om. Republikanerne truet med å holde tilbake penger som Obama vil bruke for å opprettholde terrorberedskapen, skriver NRK.

Les hvor langt Norge har kommet i arbeidet med å få på plass en åpenhetslov som virker etter hensikten.