Norfund skal evalueres

På oppdrag fra Norad er det igangsatt en evaluering av Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland (Norfund). Rapporten skal være klar i september i år.

Hovedformålet med evalueringen er å forstå Norfunds rolle som et instrument for norsk utviklingspolitikk ved å dokumentere utviklingsresultatene, skriver Norad. Evalueringen skal bidra med lærdommer for fremtidig planlegging innen utviklingsfinansiering for en bærekraftig privat sektor, særlig i de minst utviklede landene.

Innspill fra organisasjoner

Det er Gaia Consulting som har fått oppdraget om å gjennomføre evalueringen. De har invitert det norske sivilsamfunnet til et møte for å samle innspill til evalueringen. ForUM, som er en del av PWYP Norges nettverk skal arrangere møtet og koordinerer innspillene. Gaia Consulting skal også intervjue en gruppe av Norfunds eksterne og interne interessenter.

Gjennom evalueringen skal det blant annet vurderes om Norfund bidrar til vekst i den bærekraftige industrien. Det er Norfunds investeringer og handlinger som er gjort fra 2006 frem til i dag som skal sees på.

Skatteparadis

Norfund har tidligere fått kritikk for at de har tatt i bruk skatteparadis. I 2010, som er en del av perioden som nå skal evalueres, vurderte den daværende regjeringen Norfunds bruk av skatteparadis.

Land der Norfund har investeringer går glipp av skatteinntekter på flere hundre millioner kroner fordi det norske investeringsfondet styrer investeringene via skatteparadiser, mente forskere i England. På oppdrag fra Norad leverte forskere fra Universitetet i Manchester rapporten ”Future Directions for Norwegian Development Finance”. Den ble oversendt til Utenriksdepartementet oktober 2010.

Kapitalfluktutvalget, som er et offentlig utvalg, hadde tidligere kommet fram til den samme konklusjonen som forskerne i Manchester, ifølge Bistandsaktuelt.  

De foreslo flere tiltak for å unngå de negative følgene av nye investeringer i skatteparadis og samtidig bedre utviklingseffekten av Norfunds arbeid.

Brev til regjeringen

Sivilsamfunnet reagerte på denne rapporten og ForUM, Kirkens Nødhjelp, Tax Justice Network og Changemaker sendte et brev til daværende statsråd Erik Solheim i forbindelse med at regjeringen skulle vurdere Norfunds bruk av skatteparadis. De mente at Norfunds særlige utviklingsmandat og bruk av skatteparadis sto i motsetning til hverandre, og ba regjeringen følge både norske og utenlandske eksperters råd om å utfase Norfunds bruk av skatteparadis.

Les brevet her. 

Inhabil

Daværende utviklingsminster Erik Solheim er nå leder for OECDs utviklingskomité (DAC). Tidligere i år la komitéen fram sin vurdering av norsk utviklingssamarbeid. Norge får denne internasjonale vurderingen om virkningen av norsk bistandspolitikk av OECD hvert fjerde år. I den forbindelse måtte Erik Solheim erklære seg inhabil. Grunnen er at han fungerte som statsråd i perioden 2007-2012, som er perioden som mesteparten av rapporten omfatter.

- Det er ikke bare det at jeg ikke drar til Norge for å legge den frem, men jeg har holdt meg helt unna prosessen siden dette er en vurdering av politikken under den rødgrønne regjeringen. Hvis jeg deltok, ville dette ha oppstått som problem og derfor har jeg meldt meg inhabil, sa Erik Solheim til Aftenposten.  

Norfund vil ha mer

Regjeringen har bedt sjef i Norfund, Kjell Roland, sende et brev til UD hvor han legger frem fondets egne vurdering av behov for mer kapital i 2015. Ifølge Bistandsaktuelt vil Roland ha en kapitalpåfylling neste år på 1,8 milliarder kroner. Deretter ønsker han en økning til to milliarder i årene som kommer. 

- Vi har en langsiktig ambisjon om hvor Norfund skal være i 2020 og vi ønsker oss en avklaring om hvilken rolle vi skal spille. Vi kan ikke skalere opp raskt. Det tar lang tid å bygge kompetanse og nettverk for å gjøre gode investeringer, sier Kjell Roland til Bistandsaktuelt.