Legger ikke ned Etikkrådet for Oljefondet

Regjeringspartiene går likevel ikke inn for å legge ned Oljefondets etikkråd. Siv Jensen har tidligere foreslått at Norges Bank skal overta ansvaret. Nå har hennes egne snudd, og finanskomiteen vil i dag gå inn for å beholde Etikkrådet, melder Aftenposten.

Komiteen skal levere inn sin innstilling om den årlige Stortingsmeldingen om Statens pensjonsfond i dag. Ifølge Aftenposten vil de gå enstemmig inn for å beholde rådet.

- Hvis Høyre og Frp har snudd og et bredt flertall på Stortinget nå ønsker å beholde etikkrådet, er vi svært glade for den konklusjonen, sier Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik til Aftenposten.

Venstre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet har hele tiden vært i mot å legge ned Etikkrådet. Men nå skal også Høyre og Fremskrittspartiet sine medlemmer i Finanskomiteen ha gått i mot sin egen regjering.

Les også: ”Vil styrke Etikkrådet” 

Noen endringer

Noen endringer blir det likevel. Komiteen kommer til å gå inn for at beslutninger om å trekke Oljefondet ut av enkeltselskaper blir flyttet fra Finansdepartementet til Norges Bank. Dermed oppnår Regjeringen en del av sin målsetting om å integrere etikkarbeidet sterkere i den løpende forvaltningen av Oljefondet.

Etikkrådet skal fremdeles oppnevnes av Finansdepartementet, men skal heretter altså gi sine råd direkte til Norges Bank. Banken bestemmer så om fondet skal trekke pengene ut av enkeltselskaper.

Ikke helt fornøyd

Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon Changemaker har vært aktive i kampen om å beholde Etikkrådet. Leder Ingrid Aas Borge mener at dette bare er en delseier.

– Det er bra at beslutningsmakten flyttes fra Finansdepartementet, selv om vi heller skulle sett at Etikkrådet fikk denne makten og ikke Norges Bank. Dersom dette skal fungere bra, må mandatet sikre åpenhet og innsyn i det etiske arbeidet. Ellers risikerer vi at finansielle hensyn trumfer etiske hensyn, sier hun til Aftenposten.