Last ned og les antologien Making Transparency Possible: An Interdisciplinary Dialogue

En antologi for journaliststudenter som ønsker å grave i en global økonomi.

Last ned og les: Making Transparency Possible: An Interdisciplinary Dialogue.

14. mars 2019

Hvert år tappes lokalsamfunn og stater over hele verden for milliarder av kroner på grunn av såkalt illegitim finansflyt. Forsiktige anslag indikerer at 10 milliarder kroner blir ført illegitimt ut av land i Sør hvert år. Skjulte finansstrømmer forsterker fattigdom samtidig som det legger til rette for at noen få holder seg ved makten gjennom korrupsjon og maktmisbruk. Forfatterne av denne boka ønsker å bidra til mer åpenhet om finans og globale finanstransaksjoner.

For å forstå fenomenet illegetim finansflyt er det nødvendig med innspill fra flere fagfelt, som jus, finans og økonomi. Mye av det vi vet om skjulte finansstrømmer, vet vi takket være varslere og gravende journalister. Denne boka kaster lys over journalistikk om skjulte, globale finansstrømmer fra ulike fagdisiplinære perspektiv. Gjennom å lære av historiene til varslere og gravende journalister som har arbeidet med blant annet Panama Papers, Paradise Papers, Lux Leaks og Swiss Leaks, viser forfatterne at journaliststudenter bør lære mer om både økonomi, finans og jus dersom de skal kunne gjennomføre graveprosjekter i en stadig mer global økonomi.

I første del av boka forteller gravende journalister om arbeidet for å avsløre korrupsjon og finansflukt. Varslere i noen av de mest kjente sakene forteller sin historie, mens advokater og revisorer forklarer hva som må gjøres med lovverket. Den andre delen av boka består av analyser av korrupsjonsavsløringer og illegitim finansflyt. Forfatterne belyser tema som verdien av gravejournalistikk, nye journalistiske metoder, mangelfull beskyttelse av varslere og utdanning av gravejournalister.

Denne boka passer for alle som er interesserte i illegitim finansflyt, men passer spesielt for journalister, journaliststudenter og journalistikklærere som ønsker å forstå hva som trengs for å avdekke mekanismene i skjulte, globale finansstrømmer.

Redaktører:

Roy Krøvel, Mona Thowsen

Kapittelforfattere:

Frian Aarsnes, Mahima Achuthan, Kristine Aghalaryan, William Bourdon, Behlül Çalışkan, Lina Chawaf, Antoine Deltour, Elisabeth Eide, Ingrid Fadnes, Raphaël Halet, Birgitte Kjos Fonn, Johannes Kr. Kristjansson, Amélie Lefebvre, Simona Levi, Craig McKune, Karl Ove Moene, Ryan Powell, Jenik Radon, Nandini Ravichandran, Anya Schiffrin, Tina Søreide, Petter Slaatrem Titland, Rodrigo Véliz Estrada

Open access

Antologien er utgitt på Cappelen Damm Akademisk som en vitenskapelig Open Access-bok. Alle kapitlene, og boka som helhet, kan fritt leses og lastes ned. Boka er publisert under Creative Commons rettighetslisens CC BY-NC 4.0. Denne lisensen tillater tredjepersoner å fritt lese, laste ned, kopiere, trykke, videreformidle og bygge videre på artikkelen for ikke-kommersielle formål, forutsatt at a) bidragsyteren krediteres på den måten vedkommende har oppgitt, b) i et tilfelle av gjenbruk, at vilkårene under lisensen fremgår tydelig, og c) eventuelle modifikasjoner avartikkelen fremgår tydelig. Forfatter beholder ved denne typen lisens opphavsrettigheter til egen artikkel.

Antologien er utgitt med støtte fra Norad og Norges forskningsråd ved Finsmarkedsfondet.

Last ned og les: Making Transparency Possible: An Interdisciplinary Dialogue(link is external).