KrF utfordrer finansministeren på åpenhetsloven

Vil finansministeren love at utvidet land-for-land-rapportering baseres på åpenhet om de åtte sentrale regnskapstallene som etterspørres av offentligheten?, spør Hans Olav Syversen (KrF) finansministeren.

Stortingspolitiker og medlem av finanskomiteen, Hans Olav Syversen, har sendt "et skriftlig spørsmål" til finansminister Sigbjørn Johnsen (AP): Han ber om at den kommende norske åpenhetsloven baseres på reelle regnskapstall, for å sikre offentlighetens innsikt og en troverdig og åpen rapportering. Finansdepartement vil straks legge fram sitt forslag til åpenhetsloven om utvidet land-for-land-rapportering. Regjeringen må da ta stilling til om offentligheten skal få se de reelle regnskapstallene som etterspørres, eller hvilke som helst tall.

PWYP Norge har flere ganger understreket at "rapporteringen må kobles til regnskapet", hvis ikke blir det vanskelig å feste lit til informasjonen, og rapporteringen vil dessuten bli mer kostbart å gjennomføre enn nødvendig. Spørsmålet fra Syversen lyder som følger:

Spørsmål 

Hans Olav Syversen (KrF): Finansdepartementets høring om utvidede krav til land-for-land-rapportering er avsluttet og et lovforslag skal nå legges frem slik at reglene kan tre i kraft 1.1.2014. Det er viktig at reelle regnskapstall da kommer fram. Vil finansministeren love at åpenhetsloven om utvidet land-for-land-rapportering baseres på åpenhet om de åtte sentrale regnskapstallene som etterspørres av organisasjonen Publish What You Pay (PWYP) i Norge?

Begrunnelse 

Enkelte høringsinnspill, oppslag i media og brev til Finansdepartementet kan tyde på at Finansdepartementets arbeidsgruppe har sett bort fra det mest naturlige stedet å hente finansiell informasjon, dvs. et selskaps regnskap. Enkelte aktører ønsker rom for tilpasninger som åpner for at rapporteringen frakobles de sentrale tall i konsernregnskapet. Dette kan svekke offentlighetens innsikt og verdien av land-for-land-rapportering.

Finansdepartementets arbeidsutvalg anbefaler utvidede krav til land-for-land rapportering. Selskaper må da ikke bare oppgi skattebetalinger i landene de operer i, men også sette disse i kontekst. Utvalget henviser til Publish What You Pay Norges forslag om utvidet land-for-land-rapportering og anbefaler så «avstemming» mot årsregnskapet, noe PWYP Norge ikke anbefaler.

Såkalt «avstemming» kan gi mindre innsikt i de reelle regnskapstall. PWYP Norge går derfor inn for å splitte årsregnskapets hovedtall ned på land, noe som kan gjøres i noter til regnskapet. For at skatter skal settes inn i sin kontekst er det viktig å bryte følgende åtte sentrale regnskapsstørrelser ned land for land: Investeringer, produksjon, inntekter, kostnader (kjøp av varer og tjenester, lønn og andre driftskostnader) og skatter.

Slik vil kun reelle regnskapstall komme på bordet, dvs tall som automatisk vil stemme med hovedtallene i konsernregnskapet. Slik rapportering vil være troverdig, forståelig, transparent og sammenliknbar, noe som er i offentlighetens interesse. Finansministeren har seks dager på seg til å svare.

Oppdatering: Se hva finansministeren svarte_ "her" Foto: KrF_