Iskanten flyttet seg

Isbjørnen forsvinner fra Svalbard når isen smelter. Dette bildet er fra Spitsbergen i fjor sommer. Foto: Allan Hopkins/flickr.com

Flytt dere isbjørner, vi har akkurat flyttet iskanten i Barentshavet. Her kommer den norske oljeindustrien. Kanskje. 

I den 23. konsesjonsrunden om oljenæringen i Barentshavet annonserte Høyre og Fremskrittspartiet at:

  1. Alle oljeområdene i 23. konsensjonsrunde er sør for Barentshavet.
  2. Iskanten flytter på seg. (Områder hvor det er 30% sannsynlighet for at det finnes is i april.)

I dag er isgrensen endret

– Iskanten har flyttet seg selv, uttalte statsminister Erna Solberg på konferansen Arctic Frontier, ifølge Dagens Næringsliv.

Uttalelsen ble kommentert av ledende norske medier, deriblant Dagens Næringsliv, Bergens Tidende og Aftenposten. Isen smelter i Arktis, og det er åpenbart at den ikke flytter seg av seg selv. 

Kart og statistikk fra Norsk Polarinstitutt informerer om grunnlaget for vedtaket.  

Diskusjonen om at oljeindustrien flyttes stadig lengre nord

Denne endringen i norsk oljeindustri tar opp to hoveddiskusjoner om justeringer. 

Den første diskusjonen går på at en stor allianse bestående av bekymrede forskere, miljøgrupper, politiske grupper, fagforeninger og trosbaserte organisasjoner er engasjert i debatten. De vil bygge en bro fra dagens oljeavhengige Norge til en fremtid som er klimanøytral. De vil ha et bærekraftig miljø som skaper jobber. En del av denne diskusjonen er også den tunge finansieringen av oljerelatert forskning framfor miljøforskning. 

Den andre diskusjonen er den tekniske, som først og fremst foregår i oljeindustrien. Her diskuteres spørsmål om justeringer knyttet til de ekstreme og uforutsigbare utfordringene ved å arbeide på Akrtis. Temperaturer ned mot minus 30, mørketid, isen som flytter på seg og snøstorm. Dette har også innvirkning på utstyr, værmelding og planlegging. 

Denne runden er det 57 blokker eller deler av blokker, hvor 34 av blokkene er i det sørøstlige Barentshavet (hvor Norge hadde en annen mening enn Russland om oljeletingen). 20 blokker er plassert andre steder i Barentshavet og de resterende 20 blokkene er plassert i norsk farvann. Myndighetene tar sikte på å kunngjøre nye leteavtaler i 2016. 

Den politiske runden

Konsesjonsrunden må bli formelt akseptert av Stortinget, og det er fortsatt usikkert om opposisjonspartiene vil godta konsesjonene. 

Les mer og se en dokumentar som Aftenposten har laget om konsekvensene.