Heldagskonferanse: SKATT og VELFERD

Fagforbundet og Publish What You Pay Norge inviterer til heldagskonferansen "SKATT og VELFERD” 26. januar 2016 på Litteraturhuset i Oslo. Bli med på konferansen!

Mellom 2003 og 2012 forsvant 6.6 trillioner amerikanske dollar ut av utviklingsland i ulovlig kapitalflukt. Et økonomisk system som tillater at ulovlig kapitalflukt øker med 9,4% hvert år, høyere enn det som er veksten i BNP, skaper ikke en bærekraftig utvikling.

I Sør har olje- og gruveindustrien i mange tiår fått lov til å utvinne ikke-fornybare og begrensede naturressurser i fattige land. Samtidig har selskapene fått lov til å organisere seg på en slik måte at de kan være anonyme og betale lite eller ingen skatt.

Hvorfor aksepterer vi at selskaper i tillegg til å ta ut slike naturressurser får lov å tappe skattegrunnlaget når vi vet hvor ødeleggende det er? 

Internasjonale skandaler viser at vi heller ikke er skånet her i Nord. Det har vist seg at selskaper som Starbucks (link is external)Google (link is external) og IKEA (link is external) ikke har betalt skatt i land hvor de har hatt stor virksomhet gjennom mange år. Samtidig driver de storstilte lobbykampanjer her i Nord motat vi skal få på plass regler som kan hindre tapping. Hvorfor aksepterer politikerne dette?

Offentligheten får mer informasjon fra lekkasjer enn fra vår egen regjering. LuxLeaks viste at revisjonsgiganten PriceWaterhouseCoopers hadde fremforhandlet 548 hemmelige skatteavtaler mellom Luxemburg og sine klienter (link is external). Deriblant norske DnB. Det store internasjonale helsekonsernet Aleris har milliardavtaler med norske sykehus; alt finansiert av våre skattepenger. Eierne kan flytte profitten over landegrensene og til seg selv.

Norske politikere sier at skatten må være ”rettferdig” og at det må være ”lik konkurranse”. Samtidig fraviker norske myndigheter dette når staten som deleiere tillater at selskapene bruker skatteparadiser. Statens praksis likebehandler dermed ikke skatteytere og gir heller ikke like konkurransevilkår.

Vanlige arbeidstakere må gi mange personlige opplysninger til staten og betale sin skatt. Multinasjonale selskaper og velstående eiere har mulighet til å betale for rådgivning om hvordan de kan være anonyme for staten og unngå å betale skatt. Hvilket samfunn er vi i ferd med å skape? Skal arbeidstakere bære hele skattebyrden for velferden alene?

Tross internasjonale protester fra sivilsamfunn, ansatte i selskaper, forskere, økonomer og næringslivet selv, er ikke de globale reformene som er innført egnet til å hindre skatteflukt.

 • Er det riktig at ansatte i selskaper skal betale skatt, mens selskaper ikke skal betale skatt?
 • Hvorfor er krav om åpenhet om selskapers organisering  og finansielle rapportering viktig for fagorganiserte og ansatte?
 • Hvilket ansvar har næringslivet? Hva sier politikerne at de skal gjøre?

Disse problemstillingene skal diskuteres på Litteraturhuset 26. januar.

Det er gratis å delta på arrangementet , men viktig at du melder deg på siden vi serverer frokost og lunch.

SKATT OG VELFERD.

Multinasjonale selskaper kan organiseres seg vekk fra sine forpliktelser og ansvar de ikke ønsker, enten det gjelder skatt eller arbeidsgiveransvar.
Ordstyrer: Mona Thowsen, generalsekretær i PWYP Norge

Start: 08:30
End: 09:00
Duration: 30min

Registrering. 
Lett frokost serveres.

Start: 09:00
End: 09:15
Duration: 15min

Velkommen. Hva vet vi om hvordan multinasjonale selskaper organiserer seg  vekk fra sine forpliktelser?

Mona Thowsen, generalsekretær, PWYP Norge 

Start: 09:15
End: 09:30
Duration: 15min

Hva er skatt? Hvorfor skal vi betale skatt?  Hva er konsekvensene for samfunnet når noen ikke betaler skatt?

Britt Silseth, politisk ledelse, Fagforbundet 

Start: 09:30
End: 10:00
Duration: 30min

OECD  har nylig vedtatt regler som var tenkt å håndtere det at selskaper flytter på profitt slik at skattegrunnlaget eroderes. Hva er det selskaper ikke kan gjøre nå lenger som de kunne gjøre før? 

John Spissøy, advokat/ partner, Deloitte

Start: 10:00
End: 10:35
Duration: 35min

Skatt og velferd: Finansekspertenes destruktive rolle 

Prem Sikka, professor i revisjon, University of Essex, UK 

Start: 10:35
End: 10:55
Duration: 20min

Taper Norge på skatteflukt og konkurranseutsetting?

Alexander Berg Erichsen, høgskolelektor i forvaltningsøkonomi, Høgskolen i Hedmark

Start: 10:55
End: 11:25
Duration: 30min

Hvem tjener på at selskaper unngår skatt? Hva viser undersøkelser av kommersielle velferdsselskaper?

Fanny Voldnes, registrert revisor, leder av samfunnsøkonomisk enhet, Fagforbundet

Start: 11:25
End: 12:10
Duration: 45min

Lunsj serveres

Start: 12:10
End: 12:40
Duration: 30min

Hvilke konsekvenser har det for næringslivet selv når skatt unngås?                                                

Frian Aarsnes, styreleder, PWYP Norge, leder, Econ Oil Management

Start: 12:40
End: 13:40
Duration: 60min

Hvilket ansvar bør næringslivet ta? 

Henrik O. Madsen, tidligere konsernsjef, DVN GL, styremedlem, UN Global Compact

Start: 13:00
End: 13:20
Duration: 20min

Forretningsverdighet og skatt.  Hvilket tankesett bør fremtidens   rollemodeller i næringslivet ha?

Per L. Saxegaard, styreleder, Business for Peace Foundation

Start: 13:20
End: 13:35
Duration: 15min

Hvorfor er åpenhet i selskaper viktig for å ivareta arbeidstakerrettigheter og finansiering av velferd? 

 Hans Christian Gabrielsen, 2. nestleder, LO

Start: 13:35
End: 14:35
Duration: 60min

Hvilke politikkforslag kan gjøre noe med hvilke problemstillinger? 

Ekspertpanel: 

 • Prem Sikka, professor i revisjon, University of Essex
 • Fanny Voldnes, registrert revisor, leder av samfunnsøkonomisk unit, Fagforbundet
 • Frian Aarsnes, styreleder, PWYP Norge
 • Hans Christian Gabrielsen, 2. nestleder, LO

Start: 14:35
End: 14:55
Duration: 20min

Kommentarer fra politikere. Hva skal de gjøre i 2016?

Politikere:

 • Truls Wickholm (Ap),
 • Snorre Valen (SV), 
 • Siri Meling (H),
 • Shoaib Sultan (MDG)

Start: 14:55
End: 15:15
Duration: 20min

Takk

Roger Heimli, politisk ledelse, Fagforbundet