Gikk du glipp av konferansen SKATT og VELFERD? Se videoer og presentasjoner her.

 

Se videoer og presentasjoner fra konferansen og få en oversikt over debatten som fant sted på Litteraturhuset i Oslo den 26. januar. 

Bakgrunnen for heldagskonferansen var at multinasjonale selskaper kan organisere seg vekk fra forpliktelser og ansvar, enten det er skatt eller arbeidsgiveransvar. Det er en utfordring når seks av ti bedrifter ikke betaler skatt

  • Er det riktig at ansatte i selskaper skal betale skatt, mens selskaper ikke skal betale skatt?
  • Hvorfor er krav om åpenhet om selskapers organisering  og finansielle rapportering viktig for fagorganiserte og ansatte?
  • Hvilket ansvar har næringslivet? Hva sier politikerne at de skal gjøre?

Hans Christian Gabrielsen, 2. nestleder i LO, svarte på spørsmål om hvorfor åpenhet i selskaper er viktig for å ivareta arbeidstakerrettigheter og finansiering av velferd. Fanny Voldnes, registrert revisor og leder av samfunnsøkonomisk enhet i Fagforbundet, forklarte hvem som tjener på at selskaper unngår skatt og viste resultater  av undersøkelser av kommersielle velferdsselskaper. Alexander Berg Erichsen, høgskolelektor i forvaltningsøkonomi i Høgskolen i Hedmark, presenterte sin forskning som sikter å svare på om Norge taper på skatteflukt og konkurranseutsetting.

Gikk du glipp av konferansen kan du se noen av presentasjonene her:

 

 

Rolf Saastad, Partner/Advokat i Deloitte Advokatfirma, presenterte OECDs prosjekt om BEPS, og hva det betyr for selskaper.

 

Prem Sikka, professor i revisjon i Universitetet i Essex, UK, fortalte om finansekspertenes destruktive rolle.

 

Frian Aarsnes, sytereleder i PWYP Norge og leder i Econ Oil Management, forklarte hvilke konsekvenser næringslivet har selv når skatt unngås.

 

Henrik O. Madsen, tidligere konsernsjef i DNV GL, og styremedlem, UN Global Compact snakket om hvilket ansvar næringslivet bør ta. Per L. Saxegaard, styreleder i Business for Peace Foundation, snakket om kraften av å være forretningsverdig.

 

Ekspert panel: Prem Sikka, Fanny Voldnes, Frian Aarsnes og Hans Christian Gabrielsen. De diskuterte hvilke politikkforslag som kan gjøre noe med hvilke av de problemstillingene som var presentert på konferansen.

 

Politikere, Truls Wickholm (AP), Snorre Valen (SV) og Shoaib Sultan (MDG), var spurt om å presentere hva de skal gjøre i 2016. Hør deres svar på denne videoen. 

 

I forbindelse med konferansen ”SKATT og VELFERD” var det flere oppslag i media som fokuserte på sammenhengen mellom skatt og velferd.

”Skatteoppleggene utarmer samfunnet” , Vårt Land, 26.januar.

”Skatteplanleggerne- Den nye mafiaen”, fagforbundet.no,  26.januar.

”Britisk professor oppfordrer Norge til å ta grep mot skattetrikserne: Ute etter revisorene”,  Klassekampen, 28.januar.

”Ønsker bedre skatteetterforskning”,  vl.no, 28. januar.

”EU-plan mot skattetriks skuffer”, vl.no 31. januar. 2016.  

PWYP Norge ønsker å takke alle de rundt 150 menneskene som var med på konferansen og som hjalp til med å løfte debatten om sammenhengene mellom skatt og velferd. En spesiell takk rettes til vår medarrangør Fagforbundet og NORAD som gjorde det mulig å arrangere denne konferansen.