Fortsatt mulighet for flertall

Truls Wickholm fra Ap (bildet) og Snorre Valen fra SV prøver å få flertall for utvidet land-for-land-rapportering i Stortinget fredag. Foto: Eline Helledal

KrF og Venstre stemte ikke for SV og Aps forslag om utvidet land-for-land-rapportering på mandag. Men de rød-grønne har varslet omkamp, og det er en ny mulighet for flertall på fredag.

Mandag stemte Stortinget over merknadene til revidert nasjonalbudsjett. SV hadde med støtte fra Ap og Sp lagt inn et forslag om utvidet land-for-land-rapportering. Forslaget fører blant annet til at norske selskaper må rapportere fra skatteparadiser og kan synliggjøre uønsket skattetilpasning.

Les hele merknaden her 

Budsjettavtale hindrer flertall

Merknaden fikk ikke flertall på mandag, på tross av at både KrF og Venstre flere ganger har uttalt at de er for forslaget. Støttepartiene har en budsjettavtale med regjeringspartiene som gjør at alle partiene må være enige.

– Venstre er helt enige i hovedintensjonen med merknaden, men som kjent har Venstre inngått en budsjettavtale med samarbeidspartiene som gjør at vi ikke kan gå inn i merknader fra andre partier, med mindre alle fire er enige om det. Dette kan vi selvfølgelig beklage, men slik er det, sa Venstres Terje Breivik fra talerstolen på Stortinget mandag.

Siri Meling (H) var saksordfører i saken og hun forklarte at flertallet ikke støtter forslaget fordi det allerede er varslet en evaluering av det norske land-for-land-regelverket etter tre år. Hun viste også til at EU skal evaluere sitt regelverk i 2018.

Omkamp

Men Truls Wickholm (Ap) og Snorre Valen (SV) som begge sitter i finanskomiteen ser ikke grunnen til å vente tre år og vil ikke gi opp kampen enda. De vil fremme forslaget på nytt i Stortinget på fredag.

– Vi håper å kunne sette oss ned med KrF og Venstre og kanskje også regjeringspartiene for å finne en løsning i løpet av uken, slik at vi kan få flertall for dette forslaget allerede kommende fredag, sier Truls Wickholm (Ap) til Aftenposten.

Både Hans Olav Syversen (KrF), Terje Breivik (Venstre) og Gjermund Hagesæter (Frp) uttrykker positivitet til Aftenposten om at dette kan være mulig å få til allerede på fredag.

Marianne Marthinsen (Ap), Truls Wickholm (Ap) og Snorre Valen (SV) oppfordrer KrF og Venstre i et innlegg i Dagsavisen å la ord bli til virkelighet og stemme for forslaget om utvidet land-for-land-rapportering.

– Fredag 5. juni debatterte Stortinget innføringen av en såkalt utvidet land-for-land-rapportering. Bak den tekniske termen skjuler det seg en fortelling om hvordan utviklingsland og fremvoksende industriland har blitt tappet for 6600 milliarder dollar gjennom ulovlig kapitalflukt, skriver de tre Stortingsrepresentantene i innlegget.

Les om debatten om utvidet land-for-land-rapportering i Stortinget her

Ingen grunn til å vente tre år

PWYP Norge har jobbet i mange år for å få på plass loven om utvidet land-for-land-rapportering, og ser ikke grunnen til å vente tre år med å evaluere loven. Så lenge selskaper ikke må rapportere kostnader, ikke må rapportere fra skatteparadiser, gis unntaksmuligheter og rapporteringen holdes unna årsregnskapet er det innlysende at forskriften ikke kan virke etter hensikten. Evalueringsgrunnlaget etter tre år vil ikke være godt nok med dagens forskrift, mener PWYP Norge. 

Les PWYP Norges kronikk ”Siv Jensens unndragelser” som sto på trykk i Klassekampen mandag 15. juni.