EU inngår avtale om historisk åpenhetslov

EU har kommet fram til en avtale om å innføre historiske nye regler som vil kreve at utvinningsselskaper og skogdriftsselskaper må publisere hva de betaler for å få tilgang til naturressurser i hvert enkelt land hvor de opererer.

Den foreløpige avtalen som de europeiske forhandlerne kom fram til på kvelden tirsdag 9. april, vil sikre at borgere over hele verden er bedre i stand til å holde sine regjeringer ansvarlige for utnyttelsen av naturressurser. - Olje-, gass- og gruvesektoren kan gi land stor rikdom hvis de forvaltes godt, sier Marinke van Riet, internasjonal direktør for Publish What You Pay-koallisjonen.

Dessverre har inntekter fra denne sektoren for ofte blitt sløst bort i korrupsjon eller vanstyre. Den nye lovgivningen, som nå må formelt vedtas av medlemslandene og Europaparlamentet i løpet av de neste ukene, vil være en del av EUs reviderte regnskaps- og åpenhetsdirektiver. Samtlige olje-, gass-, gruvedrifts- og skrogdriftsselskaper som er børsnoterte i EU, samt andre store privateide selskaper i denne sektoren vil bli pålagt å offentliggjøre alle utbetalinger over 100.000 euro til hvert land hvor de opererer, og for hver enkelt prosjekt innenfor disse landene.

USA har allerede vedtatt lovgivning gjennom en bestemmelse i Dodd-Frank-lovgivningen, som krever at alle olje-, gass- og gruveselskaper notert på amerikanske børser må publisere sine betalinger til alle land de opererer i og for hvert enkelt prosjekt uten unntak. En svært viktig faktor, er at EU-reglene ikke inneholder noen unntak. En rekke oljeselskaper har hevdet at det finnes land som i sitt lovverk forbyr offentliggjøring av betalinger sitt lands myndigheter, men EUs lovgivere ble ikke overbevist av noen av eksemplene som ble lagt frem av utvinningsselskapene.

Dagens EU-avtale er en kulminasjon av mange års arbeid for Publish What You Pay-koalisjonen. Det viser hva samarbeid kan oppnå, og vi vil gjerne takke våre medlemmer over hele verden for deres engasjement, sier Van Riet.

Vi har også rette en stor takk til lovgivere i alle EU-institusjoner som har holdt ut for å få til en sterkest mulig avtale. Avtalen kommer på et viktig tidspunkt. Storbritannias statsminister David Cameron har gjort globalisering av disse lovene utover USA og Europa til en av de viktigste sakene i Storbritannias G8-formannsskap i år.

Vi ser nå fram til en sterk implementering av lovgivningen i EU og, og at tilsvarende regler vedtas i andre jurisdiksjoner rundt om i verden, inkludert Canada og Australia, samt de voksende økonomiene i Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika, sier Van Riet.

Kilde: PWYP Internationa