En økonomi for den rikeste 1%. Og deres lobbyister.

 

Hvordan greier de 62 rikeste i verden å få en like stor formue som den fattigste halvparten av verdens befolkning, som utgjør 3,5 milliarder mennesker?

Svaret: hemmeligholdet i skatteparadisene for transaksjoner, informasjon, tilhørigheter og eiere.

Det mener organisasjonen Oxfamden britiske hjelpeorganisasjonen, som oppfordrer verdens politikere til blant annet å slå ned på skatteunndragelse, bedre offentlige tjenester, fordele skattebyrden mer rettferdig ved å skattlegge kapital i stedet for arbeid for å stanse utviklingen mot stadig større økonomisk ulikhet.

Les: 62 eier like mye som halve verden

Verdens rikeste og  deres innflytelse over politikk

Nå skal Espen Barth Eide møte de aller rikeste i Davos.  Barth Eide påpekte i kronikken ”En verden i ulage” i DN 18.01.16. at forumets årlige Global Risk Report forteller om raskt fallende tillit i og mellom samfunn og stater i en verden med galopperende ulikhet.

Da G20-landene i fjor forsøkte seg på skattereform møtte de lobbygrupper som representerer Google, Amazon, Facebook og andre IT-giganter.

Les hvordan IT-selskapene drev lobbyvirksomhet mot åpenhet i fjor: ”US tech giants launch fierce fightback against global tax avoidance crackdown

Når selskapene ikke betaler skatt så bygger de opp stor rikdom i skatteparadiser.  Med økonomisk rikdom følger muligheten til å betale for lobbygrupper som har som oppdrag å påvirke og kontrollere politisk makt som kan fremme at landene ikke hindrer dem i å fortsette slik, eller å hale ut rettssaker i årevis i rettssystemer som forsøker å stille spørsmål ved deres manøvre.

Les: ”Google omsatte for 1,9 milliarder i Norge – betaler lommerusk i skatt”

I hele verden utfordrer nå borgere sine myndigheter på åpenhet og krever at politikerne får på plass en politikk som ikke tillater at de ekstremt rike og multinasjonale selskaper får lov til å bygge opp store formuer i skatteparadiser, samtidig som både velferdsstater og utviklingsland tappes for skatteinntekter.

Sponset av skatteparadiser brukere

Mens verdens politiske og økonomiske ledere møtes i Davos for å diskutere verdens økonomi skriver forfatteren av ”The hidden wealth of nations”, Gabriel Zucman, i en kronikk. i Time at:

 …”i hjertet av disse ekstreme ulikhetene er skatteparadiser, som gjør at velstående enkeltpersoner og store selskaper kan unngå å betale sin rettferdige andel av skatter,  noe som fratar myndigheter de ressursene de trenger for å gi offentlige tjenester og håndtere den økende ulikheten”.

Økonomen skriver videre at hele ni av ti bedriftspartnerer ved Verdens Økonomiske Forum i Davos 2016 er registrert i minst ett skatteparadis.

Oljelobbyistene er også i Davos

Oljelobbyistene er noen av dem som har arbeidet hardt for å hindre åpenhetslov.

Les: Oljelobby kan feire at de har hindret åpenhetslov i USA i 4 år

Leonardo Di Caprio er en av kjendisene som er invitert til Davos. Han kom med følgende melding til publikum i følge artikkelen fra CBCnews:

  • "We simply cannot allow the corporate greed of the coal, oil and gas industries to determine the future of humanity." "Those entities with a financial interest in preserving this destructive system have denied and even covered up the evidence of our changing climate." "Enough is enough. You know better. The world knows better. History will place the blame for this devastation squarely at their feet."

CBC news fortalte om en heller høflig applaus.

Les:  Artikkelen Davos 2010:  How to buy friends and influence people synes aktuell også i år.