Caritas Norge - tilsluttet organisasjon med PWYP Norge

Caritas rådsmøte med nødhjelp som fokus. Hvert år samles rådsmøte som består av eiere og styre av Caritas Norge. Foto: Caritas Norge

 

Hva arbeider Caritas Norge med?

Caritas Norge er den katolske kirkens hjelpeorganisasjon. Vi arbeider med utviklings- og nødhjelpsprogram, tiltak som fremmer solidaritet mellom land i Nord og Sør, og for å styrke det sosiale arbeidet i de 37 katolske menighetene i Norge.

Hvorfor valgte Caritas Norge å tilslutte seg PWYP Norge?

I flere av landene vi har prosjekter er økonomisk åpenhet og ansvarlighet lite utbredt, særlig i utvinningsindustrien. Internasjonalt var Caritas med på å starte PWYP og i mange land er nasjonale Caritas-organisasjoner sterkt involvert i arbeid for økt ansvarlighet i utvinningsindustrien.

For Caritas Norge er det derfor naturlig å tilslutte seg PWYP Norge og å støtte deres arbeid. Vi mener dette er viktig i arbeidet med å sikre at flere nyter godt av inntektene fra utvinningsindustrien i land i sør og at utvinningsindustrien handler på en mest mulig ansvarlig måte.

Hva er merverdien med PWYP Norge for et samlet norsk sivilsamfunn?  

Arbeid med økonomisk åpenhet og ansvarlighet i utvinningsindustrien er ofte svært teknisk og det kreves mye arbeid og høy ekspertise for å holde seg oppdatert. For mange organisasjoner er det ikke mulig å sette av de ressursene og den tiden som skal til for å få den rette kompetansen og holde seg oppdatert på hva som skjer innenfor dette feltet. For Caritas Norge er det svært nyttig å ha en organisasjon som PWYP Norge som har spesialisert seg innenfor dette området og som kan fungere som vaktbikkje når det gjelder norsk politikk knyttet til området.
Kvinne i Hoima kritiserer myndighetenes plan om å flytte befolkningen på grunn av et oljeraffineri. Her forteller hun Caritas Norge at hun ønsker bedre informasjon fra myndighetene. Foto: Caritas Norge