Beskyldt for juks – leder lobbykamp mot åpenhetslov

Oljeselskapene Shell og Exxon er blant selskapene som har måttet betale bøter og etterbetalinger til amerikanske myndigheter. Nå er de med på å lede en lobbykamp for å begrense åpenhet i USA.

Forskning fra Thomson Reuters Foundation viser at selskapene har fått søksmål mot seg på grunn av skatteunndragelser. Nå jobber de for å regulere åpenhetsbestemmelsene i USA. De samme reglene som menneskerettighetsforkjempere jobber for å beholde for å hindre fattigdom og korrupsjon i ressursrike land.

Kontroller gjort av Office of Natural Resources Revenue har funnet milliarder i underbetalinger på olje- og gasslisenser siden 1998. Det skriver trust.org.

Overrasket

- Hvis dette skjer i USA, der vi har et sterk juridisk og regulatorisk system, som i teorien skal redusere insentivene til denne typen oppførsel, er det svært sannsynlig at det også skjer rundt om i verden. Spesielt på steder med mye svakere styringssystemer , sier Isabel Munilla, seniorpolitisk rådgiver i Oxfam America, som er med kampen for større åpenhet i olje-, gruve-og gassindustrien.

Thomson Reuters Foundation har sett på hva utenlandske selskaper har betalt i skatter fra 1998 til 2013. Munilla synes det er interessant at Shell og Exxon nå har blitt med i en lobbykamp. De prøver blant annet å påvirke Securities and Exchange Commission (SEC) for å få selskaper til å slippe å frigi detaljer om hvor mye de betaler myndighetene for olje- og gassprosjekter.

I rapporten "Piping Profits" utgitt av Publish What You Pay Norge kan du selv se hvor mange underselskaper Shell og Exxon hadde i skatteparadiser. 

Selskapene prøver å vri seg unna

Over to tredjedeler av pengene, 2221 milliarder dollar, var fra utregninger utført av Department of Natural Resources Revenue (ONRR) vanskelig å spore. De sjekket om skatter ble nøyaktig beregnet i selskapene. Utregningene viste at selskapene ikke hadde alle opplysninger tilgjengelige.

Shell sier i en e-post at de mener at de har betalt sin produksjonsavgift, og at de har tro på åpenhet. Exxon sier seg uenig med noen forslag der de blir beskyldt for å bevisst underrapportere. Begge selskapene har også fått søksmål mot seg på grunn av manglende utbetalinger til utenlandske regjeringer.