2020: Gjennomslag i nord

PWYP Norge viste seg fleksibel og smidig gjennom et kronglete og uforutsigbart år. Vi hadde mange planer for 2020, men Covid-19-pandemien satt en stopper for mange av dem. Mye måtte utsettes, og mye måtte gjøres på nye måter. Dette gjaldt blant annet årets to store konferanser; investorkonferansen «Global Investors Making Transparency Possible» og forskningkonferansen «Making Transparency Possible – Follow the money», som begge skulle vært avholdt i mars måned.

PWYP Norge har fokusert på formidling av kunnskap og påvirkningsarbeid for å fremme nasjonale og internasjonale standarder knyttet til finansiell åpenhet. Arbeidene med disse prosessene er svært tidkrevende, og et langsiktig perspektiv er viktig.

PWYP Norge mener at større åpenhet i multinasjonale foretak og et bedre skattesystem er to ting som må på plass for å realisere FNs bærekraftsmål. Finansiering av utvikling er viktig enten det gjelder bedre vilkår for enkeltmennesker, mer likeverdige samfunn eller en mer bærekraftig verden generelt.

I lys av Covid-pandemien blir diskusjonen om nasjonal ressursmobilisering enda viktigere enn tidligere. Tall fra WHO viste at 100 land taper større beløp på grunn av skatteomgåelser enn det de har som helsebudsjetter.

Sammen med Attac fortsatte vi arbeidet fra 2019 med møtevirksomhet med byrådsavdeling for finans i Oslo kommune og representanter for Viken fylkeskommune . Begge disse kommunene har vist interesse for å ta i bruk verktøy som kan gjøre kommunene skatteparadisfrie .

I løpet av våren kom imidlertid Sør-Varanger dem i forkjøpet. Etter hyppig møtevirksomhet med PWYP Norge gjennom våren, med innspill til hvordan man helt konkret kunne legge fram saken, fremmet SV og Ap et fellesforslag og fikk i juni gjennomslag for at Sør-Varanger skal bli skatteparadisfri – Norges første kommune med et slikt vedtak.

Kunnskapsproduksjon

I januar 2020 publiserte PWYP Norge «Veileder for skatteparadisfrie kommuner», skrevet av generalsekretær Mona Thowsen og tidligere styreleder Frian Årsnes. Veilederen ble først publisert som et diskusjonsnotat (2017 – 2018). Deretter fulgte en bred dialog som inkluderte fageksperter, tillitsvalgte i forbund og fagforeninger og lokalpolitikere i kommuner og fylker. Det ble gjennomført en høringsrunde på tre måneder, hvor vi aktivt søkte innspill (2019). Innspillene, samtalene og spørsmålene som er kommet underveis har bidratt til justeringer, klargjøringer og også avgrensinger. Vi har også gjennomført en rekke møter og diskutert tiltaket.

Vi jobbet videre med ferdigstillingen av vår rapport og database «Piping Profits After Panama Papers – Probing the shadows». Planen var å lansere rapporten på SKUP våren 2020. Både vår-SKUP og høst-SKUP ble dessverre avlyst på grunn av Covid-19. Vi besluttet derfor å utsette lanseringen av rapporten slik at den kan sammenfalle som planlagt med SKUP og slik at vi når vår målgruppe som planlagt.

Les mer om hva PWYP Norge har bidratt med på veien mot større finansiell åpenhet og skatterettferdighet i vår informasjonsrapporter med regnskap, som du kan laste ned her: