2012: Stopp spillet

I 2012 ønsket vi å rette søkelyset mot tilretteleggerne for finansielt hemmelighold.

Kunnskapsproduksjon og formidling

Det store prosjektet for oss i 2012 var den tverrfaglige internasjonale konferansen "Financial secrecy, society and vested interests". Dette var et prosjekt der vi samlet våre krefter maksimalt for å få programområdene kunnskapsproduksjon, samarbeid med sivilsamfunn til i Sør og informasjonsarbeid til å virke maksimalt effektivt sammen. Konferansen arrangerte vi i samarbeid med Norges Handelshøyskole (NHH). 

Ekstern evaluering gjennomført i 2015/ 2016 har vist at konferansen “Financial secrecy, society og vested interests” ble fremhevet "som en med meget høyt faglig nivå, av flere omtalt som noe av det beste de hadde vært på".

PWYP Norge lanserte politikkforslaget utvidet land-for-land-rapportering i 2012, som vi også kaller Åpenhetsloven. PWYP Norge gikk med sitt forslag ut over ”minimumsversjonen” som er knyttet til åpenhet om skattebetalinger per land, og som er lovpålagt i USA og på trappene til å bli lovpålagt i EU.

I kjølvannet av lanseringen av Åpenhetsloven i januar, ble PWYP Norge invitert til Brussel av EU-kommisjonen, for å presentere dette forslaget. 22-24. februar dro representanter fra PWYP Norge, med et lite teknisk team, til Brussel for å gi sentrale beslutningstakere i EU en grundig innføring i PWYP Norges forslag. På dette tidspunktet var EU i ferd med å utforme si forslag til regler om land-for-land-rapportering, og PWYP Norges innspill ble møtt med stor interesse fra EU-kommisjonen, det danske formannskapet og parlamentarikere. PWYP Norge fikk beskjed om at dette hadde EU –kommisjonen hatt behov for å vite da de skrev forslag til reglene.

PWYP Norges politikkforslaget utvidet land-for-land rapportering fikk vidtrekkende oppmerksomhet både i Norge og i EU.

PWYP Norge viste med politikkforslaget "Åpenhetsloven: utvidet land-for-land-rapportering" at opplysninger om skattebetalinger er nødvendig, men ikke tilstrekkelig. Opplysninger om skattebetalinger, isolert sett, blir nemlig relativt meningsløst når man ikke kan relatere tallet til noe som helst.

Ved å gjennomføre konferansen "Financial secrecy, society and vested interests" og lansere politikkforslaget om utvidet land-for-land-rapportering kunne vi se at problembeskrivelsene og løsningsforslagene våre nådde fram til politiske diskusjoner og debatt. 

Samarbeid med Sør

I 2012 forente vi det direkte samarbeidet med sivilt samfunn i Sør sammen med vår egen faglige kunnskapsproduksjon i arbeidet med konferansen. Det var 28 representanter fra Sør som deltok på vår største kunnskapssatsing: Den tverrfaglige internasjonale konferansen "Financial secrecy, society and vested interests". I etterkant av konferansen gjorde deltakerne informasjonsarbeid i egne land. Til sammen har deltakerne rapportert å ha skrevet 29 artikler, holdt eller bidra på 35 åpne informasjonsmøter og ha 16 lobbymøter med interessenter og beslutningstagere om tematikken i løpet av månedene rett etter konferansen.

EITI

I 2012 har PWYP Norge fortsatt å følge opp sitt verv som sivilsamfunnsrepresentant i den norske EITI-interessentgruppen. EITI-rapport for 2010 ble levert i mars 2012 og rapport for 2011 ble levert i desember 2012. PWYP Norge påpekte at store utvinningsselskaper omfavner EITI og refererte til at de støtter initiativet når de blir utfordret på åpenhet. Samtidig saksøker de samme selskapene USA for å unngå at rapporteringskravene fra EITI blir gjort obligatoriske gjennom lov.

Les mer hva PWYP Norge har bidratt med på veien mot større finansiell åpenhet og skatterettferdighet i vår informasjonsrapporter med regnskap -  årsrapporten for 2012.

Klikk her for å gå tilbake til Årsrapporter