Bli med i nettverket

Illustrasjon: Jorge Dávalos PWYP Norge

Alle norske sivilsamfunnsorganisasjoner kan bli med i den norske Publish What You Pay-koalisjonen, og det felles arbeidet nytter! Publish What You Pay Norge har i løpet av svært kort tid vært vitne til mange konkrete endringer i de områdene vi har jobbet med.

Kontakt oss dersom din organisasjon ønsker å bli medlem.

PWYP Medlemskapskriterier

For å bli en del av PWYP skal organisasjonene:

  • Støtte kampanjens mål
  • Godta PWYP koalisjonens medlemskapsprinsipper
  • Godta å være oppført på PWYP Norge og internasjonale PWYPs hjemmeside og annet kampanjemateriell.

Medlemsbidrag

PWYP Norges årsmøte har besluttet å ha et differensiert bidrag avhengig av organisasjonenes omsetning: Store organisasjoner bidrar med minimum 75.000 kroner pr år, mellomstore med 15.000 pr år og små med 5. 000 pr år.

Medlemskapsinformasjon og innmeldingsskjema fra den globale koalisjonen

Vi ber norske organisasjoner som fyller inn innmeldingsskjema om å sende en kopi av dette til oss i PWYP Norge på post(at)publishwhatyoupay.no.

Klikk her for å gå tilbake til "Tilsluttede organisasjoner"