Finansiell Åpenhet: Grep for å styrke demokrati og rettferdig fordeling

Image

Report by Norwegian MFA as part of the Dialogue project

For mer informasjon les RORGs beskrivelse om Dialogprosjektet kapital for utvikling.
(UDs nettsider for Dialogprosjektet er ikke lenger tilgjengelig)

Summary: Artikkelsamling utgitt av Utenriksdepartementet som et ledd i Dialogprosjektet kapital for utvikling. Samlingen inneholder forslag fra prosjektets samarbeidspartnere, og PWYP Norge har bidratt med artikkelen “Utvinningsindustrien og de sju sekretessemekanismene – Hvorfor vi trenger en land-for-land rapportering” (s.12-26).

(Norwegian only)

Written by
Diverse bidragsytere
Publication date