Minneord: Mannfred Frian Aarsnes

15.05.1962.-10.03.2022.

En redigert versjon av minneord holdt i bisettelsen i Soma kapell fredag 25. mars 2022.

Frian var gjennom ti år styreleder i PWYP Norge. PWYP Norge er knyttet til et verdensomspennende nettverk av over 800 organisasjoner som arbeider for åpenhet i regnskap i olje, gass og gruveindustrien og som fremmer tiltak som kan hindre skatteomgåelse. arbeider for å styrke finansiell åpenhet og transparens. 

Det er formål som motarbeides aktivt av en rekke aktører. 

Frian kom fra «innsiden», fra privat sektor. Han visste hvordan oljeselskaper kunne unngå å betale skatt. Det var underlig at han ønsket å dele sin kunnskap med oss. 

Frian ble invitert til et møte med flere i organisasjonen for å holde et internt foredrag. Det var første gang vi opplevde et foredrag a la Frian. Ingen i rommet forsto omfanget av det han snakket om. Men hele rommet var fengslet av hans kunnskap. Frian viste på tavla hvordan et multinasjonale oljeselskap kunne flytte 20% av profitten ut av et land uten at staten kunne oppdage det. Frian forklarte også hvordan slik skatteflukt kan og må forhindres.

Frian var en tungvektsbokser på skatt. Han var en de svært, svært få menneskene i dette landet som hadde dyp erfaring og innsikt i hvordan oljeselskaper bygger strukturer og organiserer sine skattebetalinger. Samtidig var han også en person som var modig og turte å ytre seg i offentligheten. I tillegg var han villig til å bruke av sin fritid for dele kunnskapen sin med frivillige organisasjoner i sivilsamfunnet. Han brant for å dele sin kunnskap og for å få til endringer.

Frian ble invitert til å være frivillig styreleder i PWYP Norge. Vi skjønte nok ikke helt hvem som hadde takket ja, før etter flere møter og foredrag. «Alle» i bransjen visste jo hvem Frian var. 

Frian var usedvanlig kompetent og kunnskapsrik på området skatt og utvikling. Han bidro til utvikling av åpenhets – beskatningsmodeller, og til å bygge kunnskap om hvordan vi kan få til mer rettferdig inntektsfordeling mellom stat og selskaper. Særlig fattige utviklingsland rammes hardt av skatteomgåelser. Men også utviklede land som Norge rammes av de samme omgåelsesteknikkene. 

Å gå i møter med Frian var interessant og morsomt. Med ro og endeløs kunnskap var det ingen motargumenter han ikke kunne besvare eller finte. Han hadde en egen evne til å se problemstillinger fra en ny vinkel, redusere et problem til det prinsipielle og til å være tydelig på hva han mente. 

Frian bidro i inn og utland. Alltid beredt. Hvit skjorte. Dressjakke. Ikke noe fancy, men alltid klar for møter med pc-sekken på ryggen. Frian delte sin kunnskap med alle, overalt. På delegasjonsreise til EU-parlamentet, i møte med OECD, i FN, internasjonale konferanser, enten det var i London, Brüssel eller Dakar, eller her i Norge med Norad, Utenriksdepartementet, Norfund, Oljefondet, politiske partier, sivilsamfunnsmøte,  investormøter eller med selskaper. Overalt. Frian var alltid på farten. Og han gled naturlig inn i alle miljøer. 

Frian skrev mange rapporter for PWYP Norge. Han har analysert Equinors rapportering over flere år. Han utviklet åpenhetsinitiativer som er mulig å ta i bruk både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom PWYP Norge ble forslaget om «utvidet land for land rapportering»,  delvis innført som lov i 2017. Forslaget vil «motvirke uønsket skattetilpasning» ved å synliggjøre selskapenes støttefunksjoner i skatteparadiser. Forskriften ble dessverre ikke korrekt innført av Finansdepartementet slik at den kunne virke etter intensjonen, antakelig fordi den da ville virke.  

Det er ikke mange som Frian. Venner og kollegaer beskriver han med følgende ord:

Kompetent. Kunnskapsrik. Gjennomdyktig. Stor integritet. Stor forståelse av betydningen av at institusjonene som arbeider med denne typen utfordrende spørsmål må ha støtte. Mentor. Inspirator. Godt humør. Masse humor. Han kunne utfordre. Tydelig. Engasjert er et ord som sitter løst. Drivkraft. Opptatt av rettferdighet. En god og varm person.

En gang var Frian i et møte med konkurransedirektøren i EU. Konkurransedirektøren pekte over på en annen bygning, der techselskapet Apple holdt til, og fortalte om hvordan selskapet Apple hadde omgått skatt i Irland og hvordan EU hadde gått til søksmål. Han skulle ønsket at han hadde hatt informasjonen som kunne ha fremkommet gjennom åpnehetstiltaket vi la frem. 

I et møte i EU-parlamentet fikk vi beskjed om at Frian og forslagene skulle ha vært der tidligere, mens de utviklet lovene. 

Motstanderne mot åpenhet, særlig de store revisjonsfirmaene, har ubegrensede midler til å drive lobbyvirksomhet. En oppgitt EU-parlamentariker sa at lobbyistene til selskapene helst «ville sitte på fanget deres» mens de skrev lovene. Informasjonen de fikk av Frian fikk de ikke fra andre steder.

Frian skrev en rapport om derivater som PWYP sendte til kontakter i den amerikanske kongressen. En kontakt i den amerikanske kongressen svarte: «Jeg har aldri hørt dette argumentet før. Takk! Kan jeg få dele dette videre til noen kolleger?». 

I møte med et anonymisert oljeselskap ble det hevdet at det ville kreve måneder og 16000 sider i Excel-ark å rapportere slik PWYP ønsket. «Nei», sa Frian. Han laget deretter en matrise som viste hvordan informasjonen kunne få plass på en halv side. Han forklarte rolig hvor selskapet finner denne informasjonen i sine regnskapssystemer. 

Frian kunne parkere argumenter som hadde dominert på feltet. Han hjalp oss å lage lister over motargumenter mot selskapenes motargumenter. Vi samlet på motargumenter. Og vi publiserte slike oversikter slik at andre også kunne bruke dem. 

Det er de store pengene vi snakker om her. Store selskaper og store summer. Informasjonslekkasjer som Panama Papers, Paradise Papers, Swiss Leaks, Lux Leaks har gitt offentligheten et innblikk i hvordan det legges til rette for en skyggeøkonomi. Prinsippet for en rettferdig beskatning er enkelt, ifølge Frian: Dersom virksomheter skal kunne skattlegges, må vi ha informasjon om dem. Men det kreves politisk vilje til å innføre nødvendige tiltak.

Frian hadde sett urettferdigheten i regnskapstallene han hadde analysert. Han hadde også sett urettferdighetens konsekvenser for mennesker på det afrikanske kontinentet. Frian elsket Afrika. Frians arbeid har ført til endringer i enkelte lands lover. 

Frian deltok på utdanningsprogrammer hvor mennesker fra hele verden deltok. Frian underviste gravejournalister på OsloMet. Det de lærte av Frian, kunne de ikke ha lært andre steder. 

For Frian var PWYP Norge kanskje et pustehull for å lufte ideer og synspunkter som det ikke var mulig å jobbe med i privat sektor. Men å ta på seg denne typen verv kan også bli brukt mot deg, dersom du ytrer deg offentlige på en måte som mektige aktører kan oppfatte som kontroversielt. Det er ikke enkelt å arbeide i privat sektor og å stå opp for verdiene Frian arbeidet for. Frian sto trygt i det. Det sier ikke så lite om Frian. 

For meg ble Frian en mentor. Han inspirerte meg. Han motiverte meg. Han gav råd. Han ble en åndsfrende. Han ble en venn. 

Jeg kjenner ingen som hadde et så bredt interessefelt som Frian, og som kunne så mye om hvert felt han interesserte seg for. For hver interesse hadde han laget en database.  Han var interessant og morsom å være med.

Jeg husker at vi satt på et tog i London en gang. Jeg var ganske sliten etter mange møter. Det var Frian som foreslo å blande en brusetablett med B-vitaminer og en brustablett med C-vitaminer. Ingen kunne så mye om vitaminer og mineraler som Frian. Det viste seg at han holdt på med en bok om dette, innimellom, når han hadde tid.

Jeg husker en internasjonal konferanse i 2012 vi holdt hvor jeg hadde bedt Frian om å holde et foredrag om anonymitet i markedet. Han sendte slides’ene til meg i forkant, slik han hadde for vane å dele for å få innspill. Han hadde delt bolkene i foredraget opp etter ordtak fra vikingenes Håvamål om hvordan ens fremferd burde være i denne verden. Han lurte på om det kunne fungere eller om det ble for sært. Jeg sa at det var genialt. Det er mye kunnskap i historie. Mye visdom. Foredraget ble en suksess. En meningsfull kobling mellom fortid og nåtid.

Frian holdt på med en bok om vikingene. Eller riktigere sagt, vikingene før vikingene som skulle publiseres i år. Han hadde allerede begynt på bok nummer to.

Vikingene var opptatt av moral, etikk, klokskap og vennskap. Frian var en slags moderne viking som forsøkte å ha en bevisst fremferd i verden som en praksis. 

Han hadde en enorm arbeidskapasitet. Det virket som om han arbeidet døgnet rundt, men det virket også som om det gav ham mye glede å søke kunnskap og å dele kunnskap. Men tiden mellom 5 og 8 var familietid. Familien betød mye for Frian. 

Frian var styreleder i PWYP Norge i ti år, helt frem til han begynte i Skatteetaten. Det ville være vanskelig å forene et verv som innebar å påvirke skatteområdet samtidig som han jobbet i skattedirektoratet.  Det var forståelig. Men trist. Styret visste at ingen kan erstatte en mann som Frian. 

Det er to vers fra vikingenes Håvamål jeg tenker på når jeg tenker på Frian. “Det er ingen bedre last å bære med seg enn fornuft og et klart sinn», og «Fe døyr, frender døyr, ein sjøvl døyr på same vi; men ordets glans skal aldri dø i ærefullt ettermæle».

Gode Frian. Takk for din innsats, ditt vennskap, for alt du var og for alt du gav. Du vil bli dypt savnet!

Mona Thowsen, 

styreleder i PWYP Norge