Open Government Partnership Norge er på Facebook

Open Government Partnership er et internasjonalt samarbeid om åpenhet som den norske regjeringen har sluttet seg til. Regjeringen har oppnevnt et OGP-råd som skal være uavhengig pådriver i åpenhetsarbeidet. PWYP Norge er utnevnt til å sitte i OGP-rådet. Nå kan du følge arbeidet på Facebook.

På den nyopprettede Facebook-siden til Open Government Partnership Norge er det lagt ut flere videoer om temaer som OGP-rådet engasjerer seg i, slik som:

  • Krisepakken - Hvem får hva og hvorfor?
  • "Endte du opp med 1-meteren eller portforbud?" - pandemien sett fra funksjonshemmedes ståsted
  • Smittesporingsappen - slett, ikke slett?
  • Portforbud - er alt lov i krise?

Følg OGP-rådet på Facebook her: https://www.facebook.com/OGPNORGE

Open Government Partnership (OGP) er et internasjonalt samarbeid som ble startet i 2010. Opprinnelig deltok bare åtte land, og Norge var ett av disse åtte. I dag er det rundt 70 medlemsland i OGP.

Målsetningen med Open Government Partnership er å styrke samarbeidet mellom innbyggere og forvaltning. Dette samarbeidet er selve fundamentet i et godt samfunn. OGP tar utgangspunkt i at den beste måten å skape en mer åpen, velfungerende og brukervennlig forvaltning er et åpent, ærlig og utstrakt samarbeid mellom offentlig sektor og sivilsamfunn.