Varsler ny Equinorhøring i kontrollkomiteen

Faksimile fra DN 29.01.2021

Equinor valgte i 2014 å ikke følge Riksrevisjonens klare anbefalinger om mer detaljert rapportering fra den amerikanske virksomheten. På PWYP Norges mini-konferanse "5th Making Transparency Possible 2021" 29. januar 2021 gikk riksrevisor Per-Kristian Foss hardt ut og sa at "Equinor er preget av arroganse og et stort ego".

Også Olje- og energidepartementet (OED) fikk passet påskrevet av riksrevisor: "– Funnene er ikke bare ganske klare, de er veldig klare. Den gir et bilde av et departement som ikke har opptrådt som en profesjonell og informert eier i mange år", sa Foss."- Å se et departement som ikke tar Finanstilsynets anbefaling på alvor, skal man lete lenge etter".

Leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Dag Terje Andersen (AP), varsler nå ny høring om Equinor-saken:

E24 melder at følgende personer innkalt for å svare på spørsmål i høringen på Stortinget 26. februar:

  • Tina Bru (H), olje- og energiminister
  • Terje Søviknes (Frp), tidligere olje- og energiminister
  • Tord Lien (Frp), tidligere olje- og energiminister
  • Anders Opedal (konsernsjef i Equinor)
  • Eldar Sætre (tidligere konsernsjef i Equinor)
  • Helge Lund (tidligere konsernsjef i Equinor)
  • Jon Erik Reinhardsen (styreleder i Equinor)
  • Svein Rennemo (tidligere styreleder i Equinor)
  • Øystein Løseth (tidligere styreleder i Equinor)