FNs bærekraftsmål og PWYP Norges arbeid

Vet du hvilket bærekraftsmål som tar vare på det du bryr deg om? 
Nå kan du teste deg selv og finne ditt bærekraftsmål på verdensviktigstemål.no.

Om testen
«Verdens viktigste mål» er en kampanje laget av Norad, direktoratet for utviklingssamarbeid. Testen er laget for å gi et innblikk i FNs 17 bærekraftsmål.

Basert på svarene til hvert enkelt får de som tar testen en pekepinn på hvilket bærekraftsmål som rommer de temaene vedkommende bryr seg om og engasjerer seg i. Slik kan Norad gi relevant og interessant kunnskap om bærekraftsmålene til alle som tar testen.

Om Norad
Norads hovedoppgave er å sørge for at norske bistandspenger blir brukt på best mulig måte, og å rapportere om hva som fungerer og ikke fungerer.

Norad har også et ansvar for å spre kjennskap og kunnskap om bærekraftsmålene i hele befolkningen. Denne kampanjen er et resultat av det ansvaret.

Bærekraftsmålene til FN er planen vi har for en bedre fremtid og en mer bærekraftig verden. Det tar vi på alvor. 

PWYP Norge har identifisert 3 bærekraftsmål som er spesielt relevante for vår virksomhet:

Skatteparadiser, skatteomgåelse, hemmelighold, aggressiv skatteplanlegging, anonymitet, komplekse kontrakter og transaksjoner på tvers av land tas i bruk av multinasjonale selskaper for å omgå, unndra eller minimere skatt. Det er et globalt problem at skattemyndigheter verden over går glipp av minst 1000 mrd. kroner hvert eneste år. Det frarøver stater for ressurser de trenger for å investere i en bærekraftig utvikling. 

PWYP Norge arbeider med å foreslå lovregler, forbedre lovverk og mekanismer for økt åpenhet, slik at globale finansmarkeder kan fungere bedre. Vi arbeider for å styrke implementeringen av regelverk som kan bidra til betydelig å redusere ulovlig kapitalflukt og økonomisk kriminalitet. PWYP Norge har utviklet et helhetlig system både på åpenhetsområdet og på skatteområdet. Tiltakene PWYP Norge har foreslått vil skape større åpenhet i selskaper og styrke mobiliseringen av nasjonale ressurser. Noen av tiltakene vi har foreslått er enten innført, delvis innført, eller arbeides med å gjøre kjent.

Dersom Norge innfører PWYP Norges tiltak, så vil Norge ha levert på tre av FNS mest utfordrende bærekraftsmål, som bidrar til å finansiere alle de andre målene.

Les mer om PWYP Norges arbeid for å nå bærekraftsmålene her.