Norske kommuner bør gjøre som Sør-Varanger

Bilde: Faksimile fra iFinnmark


Denne kronikken er skrevet av PWYP Norges generalsekretær Mona Thowsen og ble først publisert i avisen iFinnmark 20. juni 2020.

Norske kommuner handler for milliarder av norske kroner årlig. Men skattepenger kan fort havne i skatteparadiser dersom kommunene ikke har tilstrekkelig kunnskap om tilbyderne.

Sør-Varanger er den første kommunen i Norge som har innført «utvidet land for land rapportering» som et offentlig innkjøpskriterium ved store innkjøp og konkurranseutsetting av tjenester. Dette viser at Sør-Varanger har forstått hvordan kreative skatteomgåelser foregår og vet hvilke verktøy kommuner og fylkeskommuner kan bruke for å hindre slike omgåelser.

LES MER: Ønsker å bli landets første skatteparadisfrie kommune: – Åpenhet er viktig for oss

Vedtaket viser at Sør-Varanger kommunen er opptatt av å arbeide for å beskytte skattegrunnlaget til innbyggerne. Det er en naturlig utvikling i lys av en rekke skandaler der kommuner ikke har hatt tilstrekkelig kunnskap om leverandører og om hvor pengene har tatt veien. Leverandører som er og blir tilknyttet Sør Varanger kommune må nå være åpne om eierskap og regnskap slik at tilknytning til skatteparadiser avdekkes. 

I anbudskonkurranser, kontrakter og i generelle innkjøpsregler krever Sør-Varanger kommune nå «utvidet land-for-land-rapportering» fra tilbydere når kontraktsverdien og/eller det samlede årlige kommunale innkjøpet fra en enkelt tilbyder overskrider 1.300.000 kroner. 

Et informasjonskrav, ikke et eksklusjonskrav

Vedtaket betyr at selskaper som vil ha kontrakter med Sør-Varanger kommune må oppgi nøkkelinformasjon som synliggjør selskapsstrukturen, inkludert skatteparadiser. 

Sør-Varanger kommune skaper med dette vedtaket like konkurransevilkår for alle virksomheter, uavhengig av om de er norske eller internasjonale. Mange selskaper i Norge og andre land har i dag både en informasjonsulempe og en skatteulempe i konkurranse mot multinasjonale selskaper som enkelt kan flytte rundt på overskudd. 

Kravet om utvidet land for land rapportering vil skape like konkurransevilkår ved å kreve den samme informasjonen fra multinasjonale selskaper som fra norske selskaper. 

Åpenhetskravet er derfor ikke et grunnlag for å ekskludere selskaper. Det bryter med EØS-retten. Åpenhetskravet er derimot et informasjonskrav. Det er kunnskap kommunen vil ha.

Et eksempel til etterfølgelse

Sør-Varanger kommune har satt et eksempel til etterfølgelse for andre kommuner. 

Samtidig er Sør-Varanger er en mindre kommune som normalt medfører et begrenset volum på anskaffelser og større gjennomsiktighet. Vi får derfor tro og håpe at dette ikke vil føre til store avsløringer. Effekten av tiltaket vil øke dess flere kommuner som tar det i bruk, særlig når de store bykommunene kommer med. 

Alle kommuner bør vurdere et slikt tiltak for å unngå at kontrakter lages uten tilstrekkelig kunnskap om tilbyderne.

Skatteparadisene

Omgåelser av beskatning foregår ved bruk av såkalte «tredjeland» eller «støtteland», det vi kaller «skatteparadiser» på folkemunne. Skatteparadiser er jurisdiksjoner som har som forretningsidé å selge hemmelighold i bytte mot «gebyrer». Dette er et sett med regler som kun gjelder selskaper eller mennesker fra andre jurisdiksjoner, ikke egne borgere. Salg av hemmelighold undergraver dermed andre lands skattegrunnlag. Noen skatteparadiser prøver å gi et inntrykk av «internasjonal legitimitet». Men, det er vanskelig eller umulig å vite «hva som er hva» og «hvem som kontrollerer hva» siden informasjonen er skjult i lang på lag av hemmelighold. Svarte penger fra narkotikatrafikk, korrupsjon og all mulig kriminalitet kan vaskes hvite og sluses inn i den åpne økonomien. Det er ingen grunn til å være naive i møte med hva som faktisk legges til rette for i skatteparadisene. Offisiell politikk i Norge, i EU, i OECD og i FN, er å redusere tap av skatteinntekter. 

Gjør FNs bærekraftsmål relevante lokalt

Flere av FNs bærekraftsmål understreker betydningen av skatt og kapitalflukt for å fremme bærekraftig utvikling. Sør-Varanger kommune har med vedtaket om utvidet land for land rapportering gjort flere av FNs globale bærekraftsmål relevant lokalt. Det er få bærekraftsmål som kan gjennomføres uten finansiering gjennom skatteinngangen. 

PWYP Norge gratulerer Sør-Varanger kommune med vedtaket den 10. juni 2020.