Nytt nettsted: Åpenhet.no

Hva er utfordringen med mangel på åpenhet i selskaper?

Det er estimert at det omgås rundt 136 milliarder kroner hvert år fra beskatning i Norge. På verdensbasis går skattemyndigheter glipp av minst 3700 mrd kroner årlig på grunn av flernasjonale selskapers aggressive skatteplanlegging og flytting av overskudd til skatteparadiser. Sammen med Tax Justice Network, Fagforbundet, Changemaker, Klp og Kirkens Nødhjelp har PWYP Norge gått sammen for å sette fokus på problemet med skatteomgåelse gjennom en ny nettside kalt "Åpenhet.no".

Når multinasjonale selskaper tillates å omgå skatt, og slik undergraver fellesskapets økonomi, så svekker det tilliten til skattesystemet og svekker grunnlaget for offentlig velferd.

Hva kan gjøres for å sikre åpenhet i selskaper?

På Åpenhet.no presenteres en video hvor alle organisasjonene støtter opp om Utvidet land-for-land rapportering (ULLR). Den enkle regnskapsstandarden – utvidet land for land rapportering - kan gi sivilsamfunn, journalister, investorer og andre den informasjonen de trenger for å holde selskapene ansvarlig, og hjelpe skattemyndigheter sikre en rettferdig beskatning.

Utvidet land-for-land rapportering (ULLR) er et krav om åpenhet fra selskaper om spesifikk regnskapsinformasjon knyttet til skatteområdet som inkluderer informasjon om betalte skatter og konteksten skattene inngår i.

Det vil vise hvor selskapene har opparbeidet kapital og hvor de har støttefunksjoner i skatteparadis. Utvidet land-for-land rapportering (ULLR) er utarbeidet av PWYP Norge, som i løpet av de siste 10 årene har arbeidet for større åpenhet i selskaper og å innført ULLR i Norge. Vi har også fremmet tiltaket i EU og i FN.

PWYP Norge la frem det første diskusjonsnotatet i 2010 og den første rapporten om hvordan rapporten kunne gjennomføres i 2011. Utvidet land-for-land-rapportering er en videreføring av minimumsstandarden ”land-for-land” rapporteringen (LLR), slik den er innført i USA, EU og Norge. ULLR inkluder kravene som allerede inngår i land-for-land-rapporteringen, men i tillegg etterspørres krav til innhold og krav til form som gjør rapporteringen egnet til å synliggjøre potensiell uønsket skattetilpasning.  I dag er tiltaket nesten innført, men med noen svakheter, som gjenstår å rette opp.

Norges største oljeselskap, Equinor (tidligere Statoli), har endret sin rapportering som følge av analysene gjennomført av PWYP Norge.  Her kan du lese våre analyser av Equinors rappportering av ULLR de siste fem årene. I denne kronikken "Equinors kostnader og skatteparadisparagrafen" kan du lese om et eksempel på hvorfor det er viktig å få innført tiltaket.

Besøk nettstedet Åpenhet.no