Se alle som ønsker åpenhet nå!

PWYP Norge merker et økende engasjement blant norske politikere og beslutningstakere i retning finansiell åpenhet.

PWYP Norge opplever at kretsen av støttespillere både blant politikere, representanter for næringslivet og sivilsamfunnsorganisasjoner vokser! Vi ser en positiv utvikling når det gjelder å støtte opp om åpenhetskrav og skatteforslag som vi har lagt frem.

PWYP Norge gjennomførte i 2019 møter med alle partiene på Stortinget, de fleste ungdomspartiene, i tillegg til møter med kommuner, fylkestingsrepresentanter og fagforeninger. PWYP Norge har gjennom sin kunnskapsproduksjon over mange år utviklet en helhetlig tilnærming både på åpenhetsområdet og på skatteområdet, og det ønsket vi å ha en dialog om. I møtene har vi diskutert hvilke utfordringer både land og arbeidstakere står ovenfor i møte med skatteparadisene, og vi har lagt frem våre forslag både på åpenhetsområdet og skatteområdet. Kunnskapen om åpenhetsforslag og skatteforslag har økt, og det bidrar både til bedre kvaliteten i den offentlige debatten og at engasjementet har økt betraktelig, og at våre forslag blir gjengitt av flere.

På denne siden kan har vi samlet medieoppslag relatert til åpenhetstiltak og utvidet land-for-land-rapportering (ULLR).

https://bistandsaktuelt.no/nyheter/2019/action-aid-ulovlig-kapitalflukt/
https://www.budstikka.no/debatt/baerum-en-skatteparadisfri-kommune/316078!/
http://www.eub.no/meninger/nannestad---en-skatte-paradisfri-kommune-