Attac - tilsluttet organisasjon med PWYP Norge

Stortingsrepresentant Snorre Valen (SV) poserer foran Attac sin kampanje.

Hva arbeider Attac Norge med? 

Attac jobber for en demokratisk styring av økonomien. Vi ønsker å gjøre økonomisk politikk tilgjengelig for vanlige folk. Vårt arbeide retter seg spesielt mot skatteparadis og regulering av finanssektoren.


Hvorfor valgte Attac Norge å tilslutte seg PWYP Norge?

Attac Norge jobber for en demokratisk styring av økonomien. Derfor ønsker vi tett kontakt med alle som jobber for mer åpenhet og strengere krav til store selskapers virksomhet. PWYP og Attac har de samme visjonene for hva som må til for å stanse hemmeligholdet.

Bilde fra World Social Forum i Tunis 2013

Hva er merverdien med PWYP Norge for et samlet norsk sivilsamfunn? 

PWYP bidrar til å holde trykket for sakene våre oppe, og er en stor faglig ressurs for alle som jobber med åpenhetslovgivning.

Hvordan har PWYP Norge samarbaidet med Attac%?

  • I desember 2015 deltok Lise Rødland, nestleder i Attac på stuntet foran Stortinget med appell om å innføre ULLR i Norge. Stuntet var arrangert av PWYP Norge i samarbeid med flere organisasjoner med hensikt om å minne og oppfordre å innføre ULLR nå.