Politisk salong "Velferd, ulikhet og nødvendig åpenhet"

 

I samarbeid med Fagforbundet inviterer Publish What You Pay Norge til politisk salong "Velferd, ulikhet og nødvendig åpenhet" den 26. august. 

Multinasjonale selskaper kan organisere seg vekk fra ansvar de ikke ønsker både når det gjelder skatt og arbeidsgiveransvar, og med store konsekvenser for den enkelte og samfunnet.

Nå kommer høringen om loven som kan hindre det: Utvidet land-for-land rapportering (ULLR). Vil politikerne innføre tiltaket som kan virke?

Det vil bli anledning til å stille spørsmål.

Tid: den 26. august, kl. 08:30 - 11:15

Sted: Håndverkeren Kurs- og konferansesenter, Lokale - Galleriet
          Rosenkrantzgate 7, 0159 Oslo, 
          Inngang fra Kristian IV gate

Vi ønsker deg hjertelig velkommen!

For å melde deg på trykk her. 

                 Politisk salong: Velferd, ulikhet og nødvendig åpenhet
Ordstyrer: Hans Petter Graver, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo og nyvalgt styreleder i Transparency International Norge

08:30-09:00Lett frokost og kaffe serveres
09:00-09:15

Velkommen
Roger Heimli, politisk ledelse, Fagforbundet

09:15-09:40

Den voksende ulikheten i Norge
Erik Fjærli, forsker, SSB

09:40-10:00

Skatt og velferd - hvordan skatteunndragelser undergraver systemet
Morten Eriksen, førstestatsadvokatØkokrim

10:00-10:15

Nødvendig med åpenhet
Truls Wickholm, medlem i Finanskomiteen for Arbeiderpartiet   

10:15-10:45

Hva har vært den norske prosessen? Hva er utvidet LLR? Hva er forskjellene mellom ULLR og OECDs BEPS? Hvorfor er ULLR nødvendig?
Mona Thowsen, generalsekretær, PWYP Norge

10:45-11:15

Velferdsstaten og behovet for ULLR
Fanny Voldnes, leder av samfunnsøkonomisk enhet, Fagforbundet