MDG trapper opp Skattejakten

Miljøpartiet de Grønne har fremmet representantforslag om et norsk initiativ til en internasjonal konvensjon om økonomisk åpenhet og stilt spørsmål om når høringen om en styrket land-for-land rapportering kommer.

Representantforslaget om konvensjonen

Forslaget er formulert slik:  ”Stortinget ber regjeringen arbeide aktivt, i samarbeid med likesinnede land, for å bygge internasjonal støtte omkring konkrete politiske og juridiske tiltak for å bekjempe problemer knyttet til skatteparadiser og økonomisk hemmelighold. Som ledd i et slikt arbeid ber Stortinget om at regjeringen tar initiativ til en diplomatisk prosess med mål om å fremforhandle en ny internasjonal konvensjon om økonomisk åpenhet på tvers av landegrenser, med forpliktelser til å følge et sett av minimumsregler for finansiell åpenhet og landspesifikk selskapsrapportering”.

Les: Representantforslag 84S (2015-2017)  fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson i Miljøpartiet de Grønne

Svekker statsbygging

Kapitalflukt og skatteunndragelse tilbyr hemmelighold fra spørsmål om pengers opphav. Det er nyttig for alle som har noe å skjule, enten det er oljeselskaper eller autoritære regimer som bygger opp ”krigskasser”, det kan være narkonettverk, menneskesmuglere, terrornettverk eller politiske ledere som ønsker å unngå både lover og skatt.  Det er et samfunnsproblem som svekker statsoppbygging fordi det blir lite penger igjen til å skape gode samfunn å leve i.

Kapitalflukt kom for alvor på dagsorden etter arbeidet lagt ned i Kapitalfluktutvalget NOU 2009:19. Siden da har spørsmålet rundt en konvensjon for åpenhet i økonomiske spørsmål og mot lukkede strukturer (skatteparadis) som er egnet til å påføre tap og skader i andre jurisdiksjoner vært diskutert med jevne mellomrom i Norge.

Les NOU 2009:19

Skriftlig spørsmål til Finansministeren

21. april leverte også Rasmus Hansson fra Miljøpartiet de Grønne et skriftlig spørsmål til Finansministeren. Hansson spør: Vil finansministeren fremme et høringsnotat om land-for-land rapportering under regnskapsloven § 3-3d i løpet av Stortingets vårsesjon? 

Les spørsmålet og begrunnelsen her.