Hvorfor er utvidet land-for-land rapportering viktig for land i Sør?

Penger som blir tappet fra utviklingsland kunne ha gått til utdanning. En strengere rapportering kan sette en stopper på det. Foto: Redd Barna

Utviklings- og fremvoksende industriland ble i perioden 2003-2012 tappet for 6600 milliarder USD i ulovlig kapitalflukt. Dette er penger som kunne blitt investert i skole, utdanning, helsetjenester, arbeidsplasser eller samfunnsinstitusjoner.

Slik startet Truls Wickholm (Ap) sitt innlegg under debatten om utvidet land-for-land rapportering på Stortinget fredag 5. juni. Grunnlaget for debatten var en interpellasjon som Wickholm har sendt inn til finansminister Siv Jensen (Frp).

Wickholm fortalte at multinasjonale selskaper basert i G7-landene, unndro skatt til afrikanske land for 11 mrd. dollar i 2010. Dette er tall fra en helt fersk rapport fra Oxfam.

Snorre Valen fra SV var også klar på hvor stor skade finansielt hemmelighold påfører utviklingsland.

– Tapet fattige land påføres av ulovlig skatteunndragelse, kapitalflukt og eksotiske selskapsstrukturer er større enn bistanden og utenlandsinvesteringene til de samme landene. Tenk litt over det! Det betyr at i netto går en rekke av verdens fattigste land i minus fordi det er vestlige og rike næringsaktører til stede der som tapper landet for ressurser, sa Valen.

Wickholm fortalte at utvidet land-for-land rapportering kan være en billig, effektiv og målrettet måte å synliggjøre uønsket skattetilpasning.

– Det viktigste er å finne en stoppmekaniske for å hindre at dette fortsetter, sa Wickholm.

Les: ”Krf og Venstre kan sikre flertall for utvidet land-for-land rapportering 19. juni.” 

Norge må gå foran som et godt eksempel

Publish What You Pay Norge jobber for å stoppe kapitalflukten fra land i Sør. Gjennom vårt kapasitetsstyrkings program TRACE (Transparency and Accountability in the Extractive Industries) har 118 representanter fra sivilsamfunn, fagorganisasjoner og media lært om ulike åpenhetsmekanismer. Deltakerne som har gått gjennom programmet bor i land i Afrika og Latin-Amerika, og de har påpekt hvor viktig det er at Norge går foran som et godt eksempel.

De to siste årene har over 40 deltakere fra ti land i Sør vært på besøk på Stortinget og snakket direkte med norske politikere om hvorfor det er viktig at Norge får innført utvidet land-for-land rapportering. Truls Wickholm har møtt noen av dem og trakk frem dette under debatten fredag.

– De har bedt Norge om å gå foran og få på plass en utvidet land-for-land-rapportering, slik at dette kan være et godt eksempel for andre å følge etter. Det kan ikke være et mål for oss at norske selskaper skal kunne bidra til å tappe utviklingsland for deres rettmessige del av inntektene fra egne naturressurser, sa Wickholm.

Les: – Åpenhet er viktig

Press fra Sør

– Norge spiller en viktig rolle når det gjelder åpenhet i oljeindustrien. Norge bør innføre utvidet land-for-land rapportering, som vil hjelpe afrikanske myndigheter til å allokere mer ressurser til utvikling. Dette vil hjelpe fattige, som dessverre det er mange av i Afrika sør for Sahara, sa Abena Afari fra Ghana da hun besøkte Norge i 2013.

Se videointervju med Abena Afari fra Ghana, James Ninrew fra Sør-Sudan og Winnie Ngabiirwe fra Uganda her. De forteller alle hvorfor utvidet land-for-land rapportering er viktig.

– Jeg tror utvidet land-for-land rapportering vil føre til økt åpenhet, ikke bare i Norge, men i hele verden, sier Lourdes Escalante som jobber med finansiell åpenhet i Guatemala

Se videointervju med Escalante her.