– Kontrakten er grunnmuren

Susan Maples er ekspert på kontrakter i utvinningsindustrien. Foto: Christine Amdam

Utvikling av ferdigheter for å analysere kontrakter er hovedfokus under Modul 2 av PWYP Norges TRACE-program. Susan Maples, juridisk og kommersiell rådgiver for utvinningsindustrien, forteller at alt starter med kontrakten. Hvis den er god kan man få mer åpenhet.  

Denne uken er 21 deltakere fra Colombia, Ecuador, Bolivia og Guatemala samlet i Guatemala for å lære mer om åpenhet i utvinningsindustrien. Hvilke mekanismer kan man bruke i de ulike landene for å få større åpenhet? Etter Modul 1 i Oslo i november bestemte deltakerne at kontrakter skulle være hovedtema på Modul 2.

Teknisk og viktig tema

– Hvorfor ønsker deltakerne å lære mer om kontrakter?

– Kontrakter er det området med mest hemmelighold og det er veldig teknisk. En kontrakt mellom myndighetene og et selskap er der verdikjeden starter. Man trenger en kontrakt for å kunne utvinne ressurser. Det er der arbeidet begynner, sier Maples, som er utdannet jurist fra University of Colombia i New York og har lang erfaring med rådgivning innen olje, kull- og gassindustrien.

Hun forteller at kontrakter er et veldig komplisert tema, og at det derfor er viktig at deltakerne får tid til å fordype seg. Gjennom kurset lærer deltakerne grunnleggende verktøy for å analysere en kontrakt. Hva skal de se etter? Hva må være med i en kontrakt for at den skal være holdbar?

Sivilsamfunnet har en nøkkelrolle

Juan José Herrera jobber i sivilsamfunnsorganisasjonen Grupo Faro i Ecuador. Han er en av TRACE-deltakerne som har mest erfaring med analyse av kontrakter. Da Ecuador signerte den første kontrakten med et oljeselskap for to år siden brukte Grupo Faro tre måneder på å analysere hele kontrakten, og Herrera var sentral i dette arbeidet. Det fikk masse oppmerksomhet i media, og har vært banebrytende for industrien i Ecuador.

Juan José Herrera (hvit skjorte) og resten av deltakerne fra Ecuador analyser en oljekontrakt. Foto: Christine Amdam

– Jeg mener at det trengs en tredjepart når man skal forhandle om kontrakter. Sivilsamfunnet bør være med i forhandlingene i tillegg til myndighetene og selskapene. Derfor er det veldig viktig at vi lærer verktøy for å analysere kontrakter. I Ecuador er det ikke mange fra sivilsamfunnet som kan dette temaet, forteller Herrera.

Herrera har i tillegg til å jobbe med analyse av kontrakter i Grupo Faro reist til urbefolkningen i Amazonas for å dele kunnskapen. Han mener det er viktig at lokalbefolkningen som sitter på ressursene må lære hvilke rettigheter de har når et selskap kommer.

Ulike målsettinger

I TRACE-programmet deltar journalister og representanter fra sivilsamfunn og fagforeninger. De har alle ulik erfaring med å arbeide med kontrakter, og ulike målsettinger med arbeidet.

– Sivilsamfunnet er de som gjør det ”tunge arbeidet”. Det er de som til slutt holder myndighetene ansvarlige. Fagforeningene jobber på ”bakken”. Det er ofte de som ser når ting ikke fungerer og varsler om det. Det kan for eksempel være forsinkelser eller dårlige arbeidsforhold. Journalistene kan få de store overskriftene og få ting til å endre seg, forteller Susan Maples.

Marvin Del Cid er journalist og universitetsprofessor i Guatemala. Han forteller at han nå kan publisere informasjon med en dypere innsikt.

– Dette er viktig for meg fordi jeg lærer elementene jeg trenger for å gjøre research på utvinningsindustrien, sier Del Cid.

Han forteller at han nå også kan få flere unge journalister interessert i temaene.

– Nå kan jeg lære videre denne kunnskapen til studentene mine, sier han.

Marvin Del Cid (t.h.) får hjelp av Lourdes Molina og Paola Sosa når de går gjennom en kontrakt i Guatemala. Foto: Christine Amdam

Ikke offentlige kontrakter i Guatemala

Deltakerne gikk sammen i land-gruppene og analyserte hver sin kontrakt fra sitt land. Ecuador så på en kontrakt fra AGIP, et italiensk oljeselskap. De fikk utdelt en rekke elementer de skulle se etter, for å sjekke om kontrakten holder mål.

Alle landene kunne finne en kontrakt fra sitt land som ligger ute på openoil.net, med unntak av Guatemala. Der er kontraktene unntatt offentligheten.

– Denne situasjonen gir ikke akkurat åpenhet. Alle borgere bør ha tilgang til denne informasjonen, sier Del Cid.

Han forteller at han kommer til å fortsette å legge press på både myndighetene og selskapene for at denne informasjonen skal bli tilgjengelig offentlig.

Både Herrera og Del Cid forteller at de synes det er veldig nyttig å lære av de andre deltakernes erfaringer i dette arbeidet.