Skatteunngåelse og utdanning

Skatteunngåelsesindustrien var tema på seminaret som PWYP Norge arrangerte sammen SAIH Bergen. Foto: Christine Amdam

Det er viktig å engasjere studenter i kampen mot korrupsjon og kapitalflukt. I samarbeid med SAIH Bergen har PWYP Norge arrangert seminar om skatteunngåelse i Bergen.

I speilsalen på det akademiske kvarter i Bergen var over 50 studenter og andre interesserte samlet for å lære mer om skatteunngåelsesindustrien.

Denne industrien er et problem for samfunnet fordi:

Inntekter som kunne ha blitt brukt til å finansiere utvikling og menneskerettigheter i fattige utviklingsland i Sør forsvinner i dag bort fra offentligheten. Ressurser som burde ha finansiert fellesgoder som utdanning, helsetjenester og arbeidsplasser kan enkelt tappes ut fra landet.  Ugjennomsiktige og uansvarlige regimer oppstår. Land i Nord er heller ikke skånet mot at multinasjonale selskaper får lov til å innrette seg på en slik måte at de ikke betaler skatt. Fattige land rammes bare så mye hardere. Problemet i dag er at det å hjelpe selskaper til å unngå skatt er blitt til industri: skatteunngåelsesindustrien.

Åpenhetskrav

Generalsekretær i Publish What You Pay Norge, Mona Thowsen, fortalte om hvilke sekretessemekanismer som i dag tas i bruk av multinasjonale selskaper for å unngå skatt.

– Vi må stille åpenhetskrav til selskapene for å hindre at land i Sør med naturressurser blir tappet for kapital, sa Thowsen.

Hun la fram en rekke tiltak som enkelt kan tas i bruke for å få større finansiell åpenhet og sette en stopper for skatteunngåelsesindustrien.

Mona Thowsen forklarer hvor nærme vi er en lov om utvidet land-for-land rapportering i Norge. Foto: Christine Amdam

Aranzazu Guillan Montero, seniorrådgiver (U4) Christian Michelsens Institutt (CMI) fortalte om hvilke motkrefter som hindrer finansiell åpenehet i Sør.

Leder av SAIH Bergen, Mari Helene Flaathen, ledet til slutt en paneldebatt med spørsmål fra salen. Flere av studentene var interessert i å høre mer om utvidet land-for-land rapportering.

Mari Helene Flaathen fra SAIH Bergen ledet paneldebatten. Foto: Christine Amdam

Engasjer dere studenter

Studenten Kanta Matsumura er fra Japan, men har studert i Bergen det siste året. Han er engasjert i disse temaene og mener det er viktig at flere studenter er med for å bekjempe ulovlig kapitalflukt. 

– Alle land bør innføre utvidet land-for-land rapportering. Det er kjempebra at OECD setter fokus på det, men alle landene utenom OECD bør også engasjere seg, sa han.

Les mer om OECD sin plan for å bekjempe ulovlig kapitalflukt her.