Filippinene publiserer olje- og gasskontrakter

Myndighetene i Filippinene har publisert offentlige kontrakter på en åpen portal på nettet. Dette er et viktig steg i riktig retning, mener Publish What You Pay Norge.

På den åpne dataportalen data.gov.ph ligger nå kontrakter fra olje-, gass- og gruveindustrien ute. Dette er et av tiltakene som den filippinske regjeringen har forpliktet seg til gjennom tiltaket ”Open Government Partnership.” Filippinene er et av åtte land som har grunnlagt dette initiativet for å sikre større åpenhet. Norge var med på grunnleggelsen i september 2011, et år etter at USAs president Barack Obama hadde fremmet forslaget i FN. Brasil, Mexico, Storbritannia, Indonesia og Sør-Afrika er med i tillegg til USA, Norge og Filippinene.

Viktig inntektskilde for landet

Olje-, gass- og gruveindustrien står for store deler av inntektene til staten i Filippinene. Regjeringen har forpliktet seg til å møte internasjonale standarder for åpenhet omkring inntekter fra utvinningsindustrien. Så langt har de lastet opp 40 kontrakter, sammen med dokumenter som beskriver kontraktene.

Gjøre det forståelig

Veiledningen til kontraktene skal også gjøres tilgjengelig slik at flere mennesker kan forstå dokumentene.

– Disse inntektene er med på å påvirke livene til mange filippinere og styrer milliarder av inntekter til landet. Det er derfor viktig at flere og flere kan forstå kontraktene, skriver Open Data Filippinene.

Filippinene ble godkjent som kandidatland til EITI i mai 2013, og de leverte sin første EITI-rapport ved utgangen av 2014. Den viser hvilke utbetalinger selskaper har registrert til Filippinene, og hvilke betalinger landet faktisk har mottatt. Målet er å laget et datavisualiseringskart med oversikt over all denne informasjonen.