Frokostseminar om OECDs handlingsplan

Deloitte inviterer til en gjennomgang av OECD sine nye internasjonale skattetiltak den 23. oktober. De skal se på de praktiske og tekniske detaljene i retningslinjene, og hvordan de best kan gjennomføres.

OECD la fram de syv første retningslinjene i handlingsplanen Base Erotion and Profit Shifting (BEPS) forrige uke. Dette er et ledd i en internasjonal satsning for å bekjempe multinasjonale selskapers uthuling av skattefundamentet og flytting av overskudd.

Dette er det viktigste tiltaket i det internasjonale skattelandskapet på mange år, skriver Deloitte. De vil på frokostseminaret gå gjennom beskatning av den digitale økonomien, nøytralisering av hybrider, hindring av traktatmisbruk, internprising av immaterielle eiendeler, dokumentasjon av internprising og land-for-land rapportering, som er noen av områdene hvor OECD har lagt fram retningslinjer.

Les mer om BEPS og hva PWYP Norge mener om tiltakene her

De skal også presentere resultatene fra Deloittes skatteundersøkelse for 2014.

Foredragsholdere er Nick Pearson-Wood og Rolf Saastad fra Deloitte.

For mer informasjon om seminaret klikk her.