Vanskelig å finne ut hvor pengene blir av

I panelet under rapportlanseringen satt f.v. statssekretær Hans Brattskar (H), stortingsrepresentant for Krf Kjell Ingolf Ropstad, forsker Kyrre Lekve og generalsekretær i Redd Barna Tove R. Wang. Foto: Ingvild Onstad Helle

Tapte skattepenger og kapitalflukt er en av hovedutfordringene en møter i arbeidet for å gi utdanning til de mest marginaliserte barna i utviklingsland. Høyre-statssekretær, Krf-politiker og Redd Barna er enige om at politikerne må sette et større fokus på finansielle strukturer.

Redd Barna lanserte rapporten ”More is not enough” på Kulturhuset i Oslo i dag. Budskapet i rapporten er klart: Mer penger til utdanning i seg selv er ikke nok. Skal man sikre at samtlige barn verden over får tilgang til utdanning og lærere, må det legges ned en ekstra innsats for å nå de mest sårbare barna. Det må blant annet skje gjennom en mer rettferdig finansiering av utdanning.  

Budsjettprosessene er lite transparente

Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna, presenterte hovedfunnene i rapporten. Hun forteller at det ikke er nok å gi mer penger til utdanning, men at man må se på hvordan pengene faktisk blir fordelt.

- Budsjettprosessene slik de er i dag er lite transparente og det gjør det veldig vanskelig å følge pengene, sier Wang.

Hun trekker frem en rekke punkter for å forklare hvordan vi kan bidra til å gjøre prosessene mer åpne. Å bidra til at skattesystemene i andre land fungerer er en av dem.

Nasjonale systemer må være bærekraftige

- Korrupsjon er den store fienden for utviklingsland, og bærekraftige nasjonale systemer er et “must” for at finansieringen skal nå dit den skal, sier Hans Brattskar (H), statssekretær i Utenriksdepartementet. Han var invitert til å sitte i panelet under rapportlanseringen.

Han peker også på at finansiering i seg selv ikke er nok, og forteller at kapitalflyten ut av fattige land ofte er mye større enn hva de mottar i bistand. Det er nettopp derfor Publish What You Pay Norge jobber med å sette fokus på de strukturene som gjør det mulig for multinasjonale selskaper å unndra seg skatt ved å flytte på profitten gjennom datterselskaper og skatteparadiser, før den blir skattlagt.  

Mangel på gjennomsiktighet er den store utfordringen

- En av hovedutfordringene i dette arbeidet er mangelen på gjennomsiktighet i håndteringen av pengene, sier Gunvor Knag Fylkesnes, seksjonsleder for politikk og samfunn i Redd Barna.

Hun forteller at det har vist seg å være en stor utfordring å finne ut av hvordan pengene fra offentlige budsjetter blir brukt.

Oppfølging og kontroll av budsjetter, samt gjennomsiktighet er et av mange viktig ledd i verdikjeden som handler om å sikre en mer rettferdig fordeling av ressursene. PWYP Norge vil påpeke at det eksisterer åpenhetsmekanismer som kan tas i bruk nå. Derfor ønsker vi å innføre utvidet land-for-land rapportering. Hvis Høyre og Frp ønsker å hindre hemmelighold omkring pengestrømmer som bygger opp under ugjennomsiktige regimer, kan de stemme for forslaget. Kun tre elementer gjenstår for at loven skal virke etter hensikten, og regjeringen kan være med å avgjøre hvorvidt borgere i Sør kan få vite hvor pengene egentlig går. 

Les også: "Så nær er vi utvidet land-for-land rapportering"